V areálu postupně zakotvily vozy celého Integrovaného záchranného systému. Hasiči zaparkovali u vchodu dva velké vozy s plošinou a žebříkem, záchranka vybalila resuscitační lůžko, ČČK ukazoval dýchací maketu i kriminální policie vyslala svého technika, který dětem vysvětloval, jak se zajišťují stopy. Vybraní šťastlivci si na fólii odnesli domů otisk svého prstu.


Od půl desáté se malí návštěvníci mohli pustit do soutěžení o ceny. Na některých stanovištích na soutěžící čekaly otázky z dopravy, z bezpečného chování, ze zdravovědy, na jiných si mohli vyzkoušet svoji šikovnost, rychlost a sílu. Na cyklisty čekala dráha s jízdou zručnosti.


Během celého dopoledne probíhaly ukázky profesionální práce policistů, zdravotníků a hasičů. Policisté z operativní skupiny (na snímku) předvedli bojová umění a sebeobranu. Vystoupení policejních psů bohužel přerušila průtrž mračen, takže se návštěvníci stihli podívat jen na kousek výcviku poslušnosti. Od štěňat, která toho sice ještě mnoho neumí, ale nechala by se od dětí hladit a mazlit, už návštěvníky vyhnal vydatný déšť.


Kdo však vydržel někde v úkrytu až se vypršelo, mohl na zakončenou sledovat ukázku dovednosti příslušníků HZS. Na hřiště byla dopravena škodovka, která představovala vozidlo po dopravní nehodě. Za pomoci hydraulických nůžek a dalšího náčiní hasiči v mžiku vystříhali z vozidla dveře a střechu.
Zájemci z řad dětí a zejména tatínků si mohli vyzkoušet jak rozbít sklo nebo jak se pracuje s dvacetikilogramovými hydraulickými nůžkami.