Dřevěné lávce dlouhé šestatřicet metrů, která se vzpínala nad hladinou Úpy, zřejmě není přáno. Již v roce 1997 turisté museli změnit svou pěší trasu, protože lávka pod Boušínem byla v havarijním stavu a byl na ní zákaz vstupu. Přesto byla oblíbená spojnice využívána neukázněnými riskujícími chodci i cyklisty. Lávka byla poprvé zničena velkou vodou v roce 1948. Majitel, kterým jsou Lesy České republiky, se rozhodl, že nechá vybudovat lávku novou, dostatečně vysokou, aby odolala záplavám. Lávka byla za značného zájmu veřejnosti slavnostně otevřena 29. dubna roku 2000. Voda sice už dílu neublížila, ale za to se na ni vyřádily okolní stromy. Samovolným pádem odumřelého buku byla lávka zničena v noci ze 23. na 24. září 2002. Po dalším obnovení lávky přišla nová pohroma, když ji zničil druhý větší strom v jejím okolí. „Lávku ve vodě hlídají hasiči, aby se na ni neusazovaly naplaveniny a nezvedala se hladina řeky. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje granty, tak by se za ně snad dala lávka postavit znovu,“ řekl Karel Cejnar, místostarosta Červeného Kostelce.

„Jsem velice ráda, že se po jednapadesáti letech podařilo lávku obnovit. Boušínská lávka spojuje oba břehy a snad bude spojova i naše srdce,“ řekla při slavnostním otevření nové lávky v roce 2006 starostka Marta Kolisková. To však ještě netušila, že turisty vyhledávanou lávku zničí spadlý strom.