„Cyklohlídky budou v nepravidelných intervalech provádět kontroly zejména v místech nedostupných pro služební vozidlo,“ uvedl velitel strážníků Pavel Blatník. Podle něj kola umožní rychlejší pohyb a větší operativnost.