Příčinou střetu se stalo nedání přednosti. Alkohol byl u obou šoférů vyloučen. Hmotná škoda na vozech byla vyčíslena na 145 tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření.