Jedná se o nejstarší vozíčkářskou soutěž v ČR, o čemž svědčí velký zájem zdravotně postižených, kteří i letos přijeli změřit svoje síly v počtu kolem sedmdesáti účastníků z celých Čech a Moravy. Taková velká akce vyžaduje ze strany pořadatelů sehraný tým dobrovolných organizátorů, ale i sponzorů, díky kterým jsou soutěžící odměňováni za svoje výkony.

Jak takový závod vypadá? Po startu v kempu na Rozkoši se začíná střelbou ze vzduchovky a pokračuje se jízdou s využitím nové cyklotrasy z Rozkoše do Babiččina údolí, kde jsou připraveny soutěže v různých disciplínách - házení kroužků na tyč, házení petangovými koulemi, srážení kuželek koulí v závěsném kuželníku a na závěr soutěž v házení šipek na terč. Za každou disciplínu získává soutěžící body, které se sčítají a jsou vyhodnoceny následující den po startu s předáváním diplomů a věcných dárků. Je třeba podotknout, že závodníci celou soutěž absolvují buď na mechanickém nebo elektrickém vozíku, většinou s doprovodem asistentů nebo rodinných příslušníků. Ne všichni mají ruce v pořádku a o to je soutěžení pro ně složitější, i když pořadatelé se snaží obtížnost pro ně přizpůsobit.

Celou akci doprovázela výborná nálada a pěkné slunečné počasí. Všichni zúčastnění celou akci hodnotili velmi dobře. Vždyť nešlo jenom o soutěžení, ale i setkávání lidí s podobným postižením, kteří sem jezdí pravidelně každý rok a mají si toho dost říci.

Touto cestou děkujeme sponzorům za věcné dary a podporu 41. Ročníku Naše poděkování patří Městskému úřadu v České Skalici za finanční pomoc s náklady ubytování v kempu na Rozkoši, za regulování dopravy pro bezpečný průjezd do Zlíče Městské policii z České Skalice, starostovi Města Náchod Janu Birke za zahájení pojezdu a náchodskému místostarostovi Janu Čtvrtečkovi za účast při ukončení závodu a předávání cen účastníkům pojezdu.

Za věcné dary pro soutěžící děkujeme obětavému soutěžícímu Jaroslavu Jurovi z Vyškovska a za finanční podporu MUDr. Skovajsovi. Naše díky patří těmto podnikům či firmám: Pivovar Primátor, Rubena, Convatec, Delfi Dolní Štěpnice, BD Bard, B-Braun, Kooperativa, Vecom, Teleflex, Cano-Car, AUTO-AKU Náchod a dalším anonymním sponzorům, od nichž opakovaně prostřednictvím Sdružení ZP z České Skalice dostáváme ceny a občerstvení pro soutěžící.

Ještě je třeba ocenit dobrovolníky ze spolku SZDP Náchod za velkou pomoc s pořadatelstvím soutěží. Zachovejte nám prosím přízeň a na shledanou v příštím roce.

 

Za Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod Miroslav Čiháček