Josef Krapka Náchodský (22. 7. 1862 Pavlišov u Náchoda - 13. 4. 1909 Prostějov)

Novinář, básník, spisovatel, politik, překladatel a bratranec spisovatelky Běly Raichlové se narodil v Pavlišově u Náchoda. Své dětství a školní léta prožíval v Náchodě na Plhově, kam se se svou matkou po jeho narození přestěhovali. Ve studiích v letech 1873-1876 pokračoval na reálce v Praze, ale po matčině smrti musel studia zanechat. Odešel do Vídně, kde se vyučil truhlářem a následně absolvoval dvouletý kurz na průmyslové škole. Po studiích několik let cestoval a po návratu do Vídně v roce 1885 pracoval nejprve jako kreslič, poté byl krátce členem kočovné divadelní společnosti.

Po návratu do Prahy, kde vystřídal několik zaměstnání a stal se jednou z vůdčích osobností sociální demokracie a redaktorem jejích časopisů. Jako sociálně demokratický funkcionář působil po celých Čechách a na různých místech zakládal stranické organizace.

Muzeum Náchodska.
Muzeum Náchodska zve na celou řadu zajímavých akcí a výstav

Krapkovou literární tvorbu představuje sociální poezie, povídky, divadelní hry, črty, písňové texty i memoáry. Věnoval se také překladatelské činnosti, kdy do češtiny překládal menší práce světových autorů. Byl blízkým přítelem básníka Josefa Svatopluka Machara a spolupracoval také s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.

Rod Krapků by spojen se jménem Wichterle, a to díky vnučce Josefa Krapky, Lindě, která se provdala za Ottu Wichterleho - světově známého vědce a vynálezce kontaktních čoček.

Josef Krapka na město svého dětství nikdy nezapomněl a často se do rodného kraje vracel. Zvolil si pseudonym Náchodský a na Náchod často vzpomínal i ve svých literárních dílech.

Město Náchod