Jaká je u vás na úřadě za poslední měsíc situace týkající se bezpečnosti?
„Co se týká bezpečnosti, je u nás situace dlouhodobě klidná. S rapidním nárůstem počtu zejména nových žadatelů o sociální dávky se sice v poslední době častěji setkáváme s podrážděnými reakcemi klientů, nicméně pouze ve verbální rovině. K žádnému napadení našich pracovníků v posledních několika letech nedošlo. Naši zaměstnanci mají možnost využít kurzů pro jednání s agresivními klienty, kurzů pro zvládání konfliktních situací a podobně. Také mohou absolvovat kurz sebeobrany. Spolupracujeme s Policií ČR. Využíváme také služeb bezpečnostní agentury, s čímž máme velmi dobrou zkušenost. Často již sama přítomnost bezpečnostního pracovníka dokáže vyhrocená jednání zklidnit.“

Z jakého důvodu jsou podle vás lidé pobírající sociální dávky agresívní?
„Je to jen můj osobní názor, nemáme k dispozici žádné analýzy, ale růst napětí je cítit ve společnosti všeobecně. Nárůst životních nákladů, nejistota z budoucího vývoje a s tím spojená rostoucí závislost na sociálních dávkách, se projevuje i v komunikaci klientů s námi. V některých případech je to spojeno i s psychickými problémy nebo dokonce psychiatrickými diagnózami. Někdy je naopak agrese projevem snahy zakrýt vlastní nepoctivé jednání (například když nám utajují skutečné příjmy, práci na černo, atd.).“

A jak se bude nadále podle vás vyvíjet situace týkající se bezpečnosti nejen na náchodském úřadě práce?
„Neočekáváme nějakou zásadní změnu. Nicméně lze předpokládat další růst napětí a riziko nejen verbálních projevů agresivity. A to minimálně do doby, než se opět zlepší celková ekonomická a vlastně i geopolitická situace a s tím spojená nálada ve společnosti.“

Eva Ženíšková

Ředitel náchodského úřadu práce Petr Hlavizna.
Pracovní dobu změnil i náchodský úřad práce. Je více času na zpracování žádostí