Výsadkáři jednali bleskově. „V pátek jsme obdrželi prvotní informace, podle kterých jsme měli přijet v pondělí, ale bylo rozhodnuto vyrazit okamžitě,“ řekl rotný Horák s tím, že nejdéle vojáky zdrželo testování na koronavirus, které trvalo den. Po obdržení negativních výsledků se příslušníci 43. výsadkového pluku přesunuli do Náchoda, kde na ně čekali specialisté z Centra biologické ochrany Těchonín. Ti se seznámili s prostředím nemocnice, aktuální situací a možnostmi, které zdejší zdravotníci mají. Vojáci budou pomáhat v náchodské nemocnici a jeho odloučeném pracovišti LDN Jaroměř po nezbytně nutnou dobu. Do pomoci se zapojil i 6. prapor polních myslivců z Náchoda, který dal armádě k dispozici svou klubovnu a jeden z členů se zapojil do protiepidemických opatření. Vojáci jsou po domluvě ubytování na internátě náchodské vyšší a střední školy stavební a Střední školy řemeslné v Jaroměři.

mjr. MUDr. Rudolf Beňo