Do Náchoda bude světlo dovezeno v sobotu 19. prosince vlakem. Vyzvednutí světla na nádraží při příjezdu vlaku však letos bohužel vzhledem k situaci není možné.

Předávání světla je letos připraveno tak, aby bylo možné bezkontaktně a na více místech. Tím chceme zamezit shromažďování více osob na jenom místě. První možnost bude připravena čtvrtou adventní neděli 20. 12. v čase 17.00 - 17.30 hod. a to hned na čtyřech místech v různých částech Náchoda: Staré Město u školy, parčík u gymnázia, fara na náměstí a nádraží u informační tabule.

Na každém místě bude připravena lucerna, kterou budou střežit skautské týmy z různých náchodských oddílů. Připálení světýlek proběhne bezkontaktně. Vyberte si, prosím, své místo co nejblíže svému bydlišti, využijte rovnoměrně celý časový úsek a kolem lucerny s Betlémským světlem se příliš nezdržujte.

Světlo bude možné dále připálit ve čtvrtek 24. 12. od 14.30 do 17 hodin před kostelem Sv. Vavřince na náměstí. Bohužel se nebude konat tradiční průvod z nádraží na náměstí. Stejně tak letos neponeseme světlo za zpěvu koled do domovů důchodců. Skauti a skautky z Náchoda přesto na babičky a dědy v domovech důchodců myslí a připravují pro ně balíčky s vánočními perníčky a přáníčky, které před svátky do domovů předáme.

Přejeme všem občanům města Náchoda krásné svátky, hodně zdraví do nového roku. 

Pavel Král