Jak vysvětlil Kamil Krunka za Běžecký klub Náchod (BKN): „Byl to nápad našeho běžeckého oddílu. Jednalo se o bezkontaktní závod. Podmínkou účasti byla nainstalovaná aplikace v mobilním telefonu, anebo mít tzv. chytré hodinky, ty už mají aplikaci nainstalovanou. Trasa běžce tak byla monitorována přes GPS. Změřena byla i vzdálenost a čas,“ a ještě doplnil: „Podrobnou statistiku jsme si nedělali, ale v každém závodě se zapojilo okolo pětatřiceti lidí.“

Bylo zadáno celkem 11 tras, které vedly např. Montací Náchod, Amerikou Broumov, Českou Čermnou, Machovem, Červeným Kostelcem, Otovicemi - Broumovskými stěnami, Policí nad Metují (Hvězda), Starkočí a Velkým Poříčím.

„Nejtěžší trasou byl asi Machovský kros, ten prověřil zdatnost i těch nejtrénovanějších účastníků,“ doplnil Krunka.

Závodníci a přátelé Justynky „vyběhali“ pro klienty domova neuvěřitelných 50 059,- Kč.

„Na počátku plánování společného projektu bylo vysloveno přání získat finanční prostředky na zakoupení 2 filtrů do stávající čističky vzduchu pro klienty domova. Díky ochotě všech zúčastněných závodníků udělat něco nejenom pro své zdraví, ale i pomáhat a přispět na dobrou věc, můžeme zakoupit nejen filtry, ale i další čističku vzduchu,“ pochvalovala si ředitelka Justynky Jitka Ansorgová.

Pro nejrychlejší běžce připravili partneři závodu odměny. Poděkování patří všem firmám a podnikatelům z blízkého okolí.

close Šek ve výši Kč 50 059,- Kč byl předán zástupci Běžeckého klubu Náchod Kamilem Krunkou, Davidem Plným a Vladimírem Koliskem vedení domova Justynka. V kuchyni domova vznikl nádherný dort, který symbolizoval přátelství mezi BKN a Justynkou Hronov. info Zdroj: Jiří Mach zoom_in Šek ve výši Kč 50 059,- Kč byl předán zástupci BKN p. Kamilem Krunkou, Davidem Plným a Vladimírem Koliskem vedení domova Justynka. Na oplátku klienti domova uháčkovali závodníkům zimní čepice, aby jim bylo teplo při dalších sportovních aktivitách. V kuchyni domova vznikl nádherný dort, který symbolizoval přátelství mezi BKN a Justynkou Hronov.

Na závěr ještě Kamil Krunka doplnil: „Celý tento smysluplný projekt se nesl v duchu hesla "Běh spojuje", a to nejenom po stránce sportovní, ale přinesl i lidskou solidaritu a empatii. V tom je krása projektu. Výše vybrané částky nás překvapila a myslím, že to je úžasné a jsme nadšeni, že to takto skvěle dopadlo.“

„Rádi bychom za tento projekt poděkovali a těšíme se na brzké setkání snad už v lepší době. Všem přejeme v tomto roce hlavně zdraví,“ doplnila za klienty a zaměstnance Domova odpočinku ve stáří Justynka Jitka Ansorgová.

Jiří Mach