Pro čtenáře bude asi přitažlivá hned úvodní padesátistránková část, nazvaná Uctívání Boženy Němcové v letech 1837–2020, jež přináší množství objevných novinek a informací o podnětnosti nejslavnější české spisovatelky od jejího sňatku v září 1837 až po rok 2020, kdy si světová kulturní veřejnost připomínala 200 let od jejího narození. Námětem tohoto přehledu je tedy především posmrtný kult této pozoruhodné osobnosti.

Kalendárium přináší velké množství zajímavých a dosud neznámých událostí a fakt o druhém životě B. Němcové v české i zahraniční kultuře. Většina poznatků je zde publikována vůbec poprvé a znamená nesporný přínos pro veřejnost i literární vědu. Jádro knihy literárního historika a středoškolského pedagoga Jiřího Uhlíře (*1937) z Jaroměře, který své dílo vydává vlastním nákladem, tvoří vlastní výběrový soupis básní, básnických sbírek a cyklů, próz, životopisných dramat a dramatizací, dále stručná filmografie i diskografie, soupis akademických prací, bibliografie bibliografií atd. K lepší orientaci v soupise slouží nejen obsah, ale i 17 rejstříků čtyř druhů.

Zahraničním uživatelům jsou adresována tři cizojazyčná résumé v angličtině, němčině a pro slovanské badatele také v ruštině. Kniha formátu B5 má 440 stránek, 1800 anotovaných záznamů. Soupis vychází v nákladu pouhých 500 výtisků v pevné šité vazbě. 

Autor seznam průběžně shromažďoval od roku 1961 dosud, s přestávkami přes padesát let. Kniha tohoto zaměření, pojetí i tematiky o světoznámé spisovatelce Boženě Němcové je svým rozsahem vůbec první toho druhu u nás i v Evropě. To ověřili v zahraničních databázích informatici z Národní knihovny v Praze i bibliografové z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v Praze. Vydání knihy doporučila univerzitní profesorka Jaroslava Janáčková z Univerzity Karlovy v Praze, naše nejvýznamnější současná literární vědkyně zabývající se osobností a tvorbou Boženy Němcové. Přáli bychom si, aby kniha nalezla cestu k srdcím všech milovníků a čtenářů díla spisovatelky Boženy Němcové stále inspirativní a uctívané. 

Besedy o knize hodlá autor pořádat od září 2021. Jde o poslední, asi dvacátou knihu 84letého autora literatury faktu, člena Obce spisovatelů, člena Klubu autorů literatury faktu a řádného člena Střediska východočeských spisovatelů.Jedná se o první soupis toho zaměření v tuzemsku i v zahraničí. Dosud nebyla kniha tohoto pojetí, zaměření, charakteru a specializace v Evropě vydána. Je to vůbec první rozsáhlý soupis o spisovatelce Boženě Němcové (1820-1862) inspirující a uctívané.

Kniha by měla vyjít do začátku září 2021, kdy již bude v prodeji na besedách s autorem i ve vybraných knihkupectvích.

Jiří Uhlíř, Jaroměř