KULTURA

Galerie Dům | www.galeriedum.cz | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Galerie Dům se dlouhodobě věnuje prezentaci především malířského a sochařského média, a to v jejich aktuálních specifických formách. Vedle ikonických postav českého výtvarného prostoru 2. poloviny 20. století zařazuje i důležité autory střední generace, současně ale představuje talentované nedávné absolventy vysokých uměleckých škol. Často zviditelňuje tvůrčí principy, jež primárně nevycházejí z momentální společenské atraktivnosti konkrétních vnějších témat, ale sledují inspirativnost prostoru obecnějšího charakteru. Do výstavní koncepce jsou díky možnostem exteriérových výstav v klášterní zahradě zařazována i site specific díla, reflektující silnou atmosféru sousedství barokního kláštera.

Kurátorsky vedená výstavní koncepce Galerie Dům klade důraz také na kontinuitu svého programu, v níž spatřuje samostatnou kulturní hodnotu pro region Broumovska a město Broumov. Za dobu své existence galerie zpřístupnila odborné i laické veřejnosti regionu mnoho významných umělců a jejich klíčových děl. Povahou sice komorní prostor, tak nabízí profesionálně realizované výstavy se všemi doprovodnými tiskovinami, a to v kvalitě srovnatelné se státními odbornými institucemi. Na druhé straně velký počet autorů vysoce oceňuje osobní kontakt s kulturním prostředím Broumovska a umělci tu při svém pobytu často objevují nové inspirační zdroje.

Kurátoři galerie: Iva Mladičová, Petr Vaňous

Anna Neborová 5. 5. – 23. 6. 2024 | vernisáž 4. 5. 2024
Reprezentuje silnou generaci autorek-umělkyň, nastupujících na českou uměleckou scénu v průběhu devadesátých let. Své výjimečné místo v tomto rámci zaujímá i tím, že se nevzdala média obrazu, a to ani v době silného nástupu nových médií, které obraz na čas takřka vytěsnily z uměleckého provozu jako médium regresivní a „archaické“. Neborová svéhlavě obhajovala obraz a aktualizovala jeho pozici v nových společenských podmínkách. Rozlomení zkušenosti a její nové scelování se v malbě Anny Neborové promítá do celkové atmosféry obrazu, do „tvaru času“ a „barvy místa“, případně „barevní režie předmětu“. Stojí za volbou námětu. Už tato volba je zásadním rozhodnutím, které vyjímá figury, předměty a prostory z přirozeného kontextu a zasazuje je do řetězící se logiky autorčiny pozornosti. Do jakéhosi, řekněme autorského scénáře či mapy, jejíž struktura se v čase volně přeskupuje, rozvolňuje, zahušťuje.

Michal Škoda 30. 6. – 25. 8. 2024 | vernisáž 29. 6. 2024
Patří mezi výrazné solitérní autory. Východisko jeho práce spočívá v sochařství a tvorbě objektu, vyvíjené vždy s bezprostřední citlivou vazbou na prostor a principy jeho utváření. Tento smysl pro „tvůrčí urbanismus“ je autorem vnímán jako komplexní prožitek, který si hledá adekvátní formu pro své vyjádření. Škoda ji nachází v polarizačních konstelacích (plnost x prázdno, černá x bílá, plocha x obrys, hmota x odhmotnění, hmota x světlo apod.) a v postupech vymezování plocha (půdorys) a jejich stereometrických elevací (nárys, bokorys). Kromě média sochy rozvíjí své geometrizující tvarosloví v kresbě a poslední dobou také v obraze. Obrazy Michala Škody mají přes svou geometrickou skladebnost výrazný poutnický charakter. Jsou specifické právě tím, že se dotýkají jak abstraktního rámce lidské existence, coby svého druhu samoty, tak, prostřednictvím praktického zakreslování a přeměřování, její pohyblivé situovanosti.

Bronislava Bakule Malá 1. 9. – 27. 10. 2024 | vernisáž 31. 8. 2024
Autorka se v posledních letech věnuje především grafice. Její práce často figurují mezi oceněnými v soutěži Grafika roku. Pro její umělecký výraz jsou ale charakteristické i „reliéfní obrazy“ a reliéfy. Náměty nachází v realitě bezprostředního okolí, v každodenní běžnosti, v krajině. Zviditelňuje tušený řád, zákonitosti ve struktuře pozorovaných jevů na první pohled nezřetelné. Formuluje vlastní zájem nalézání matematických principů v přírodním prostředí. Realitu tak často přepisuje do abstraktní struktury, přičemž charakter stylizace formy vypovídá o její zkušenosti s grafickými technikami. I když používá geometrizaci struktury, vzájemnost jednotlivých prvků obrazové plochy vždy obsahuje organickou živost. Výsledkem je osobitá syntéza imprese a racionality.

Klášterní zahrada 2024 / David Tureček Termín: 5. 5. – 27. 10. 2024 | vernisáž 4. 5. 2024
Autor se ve svých sochařských pracích invenčně pohybuje v prostoru vymezeném pomyslnou polaritou klasické figurální modelace a momentu náhodné, současně i zákonité, procesuality vycházející z vlastností použitého materiálu. Z hlediska významu jej zajímá zvědomování vrstev osobního psychického prostoru, reflexe raných pocitů fixovaných pamětí, transformace osobnosti v období dospívání. Tureček pracuje především s betonem, neboť jde o výrazově neutrální materiál umožňující na sochách dále pracovat i po odlití. Výsledkem je osobitý výraz velmi dobře schopný zprostředkovat téma formování osobnosti.

V přízemí galerie se nachází obchůdek s výtvarnými potřebami. Vše potřebné zde najdou nejen začínající výtvarníci. Ze sortimentu u nás zakoupíte potřeby pro kreslení – tužky, rudky, uhle, bloky, dále malířské potřeby jako palety, sady akrylových barev, štětce, plátna, nebo i suché a olejové pastely, ale také nestárnoucí Herkules, gumu se slonem, výkresové desky či například potřeby pro kaligrafii.

Kromě výtvarných potřeb zde můžete zakoupit také katalogy k aktuálním či již proběhlým výstavám. A pokud si chcete odvézt domů kousek Broumovska, tak náš merchandising od studia Upupaepop nabízí hned pět různých motivů ve formě plakátu, reprodukce či pohlednic.

Ora et lege | www.oraetlege.cz | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Projekt Ora et lege (Modli se a čti) je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinského řádu a katolické církve obecně. Jedná se o unikátní projekt zaměřený na práci současných umělců*kyň s textem. Od počátku je formálně koncipován jako menší bienále v broumovském klášteře. V „lichém“ roce se zaměřuje na pořádání přednášek, výstav či rezidenčních pobytů v České republice a v zahraničí.

Veřejnosti se projekt představil úvodní výstavou Ora et lege (2021) v broumovském klášteře, navázal výstavou The Palace of Concrete Poetry (2022) v Domě spisovatelů Gruzie v Tbilisi a v loňském roce se vrátil do Broumova, kde v rámci projektu Ora et lege II (2023) proběhla výstava endlessly inside představující tvorbu benediktinského mnicha, teologa a průkopníka konkrétní poezie v Anglii Doma Sylvestera Houédarda. Pro podzim roku 2024 připravujeme menší projekt ve spolupráci s německým partnerem.

Kurátorkou projektu je Monika Čejková.

Sympozium ilustrace | www.sympoziumilustrace.cz | realizuje LUSTR festival ilustrace z. s.

V České republice se koná několik výtvarných sympozií, zaměřených na malbu, sochu či keramiku. Žádné ze sympozií se však doposud nezabývalo výhradně ilustrací, která v současné době nabývá na popularitě a zažívá období rozmachu. To organizátory z řad Czech illustrators a Festivalu ilustrace LUSTR inspirovalo k myšlence uspořádat v Broumově Sympozium ilustrace a každý rok vybrat šest účastníků z ČR i zahraničí, kteří v broumovském klášteře stráví jarní dvoutýdenní pobyt prací v ateliérech.

Šestý ročník Sympozia ilustrace se uskuteční v broumovském klášteře ve dnech 6. 4. – 21. 4. 2024. Za domácí scénu se budou účastnit Tereza Unzeitigová, Marek Berger, Jindřich Janíček, zahraničními hosty budou Pamel

Samel (Estonsko), Sonja Stangl (Rakousko) a Remi Julienbø (Norsko). Klíčem pro výběr zahraničních hostů jsou země, které v roce 2024 ponesou titul Evropské hlavní město kultury.

V rámci doprovodného programu proběhne speciální víkend s workshopy, promítáním animovaných filmů, diskusemi a setkáním. V rámci intervencí do veřejného prostoru bychom opět rádi pronikli více do města a kromě výloh objevili i další plochy pro dlouhodobé realizace, tak jako se nám to daří se stěnou na dětském hřišti.

Kurátoři sympozia: Czech illustrators a LUSTR festival ilustrace 6. 4. – 21. 4. 2024 Víkend doprovodných programů pro veřejnost: 12. 4. – 14. 4. 2024 Vernisáž výstavy sympozia: 20. 4. 2024

Literární rezidence | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Na jaře roku 2017 byla zahájena spolupráce s Českým literárním centrem, díky které se původní kuchařův domek v klášterní zahradě proměnil v Literární domek. Čeští i zahraniční autoři sem pravidelně přijíždějí na rezidenční pobyty, jejichž cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost se s rezidenty setkat na Literárním Café. Jde o neformální besedy a autorská čtení, která se konají vždy jednou měsíčně v prostorách Městské knihovny v Broumově. Leden – Michala Marková, Věra Klásková (Obec překladatelů) Únor – Vladimír 518, EPOS 257 (VKCB) Březen – Rufina Bazlova (VKCB) Březen, duben, květen – Vesna Evans, Sára Zeithammerová a Michael Žantovský (České literární centrum) Duben, květen – bude upřesněno v průběhu ledna (Goethe Institut) Další rezidenti budou vybráni na základě výzvy Českého literárního centra, Wroclawskeho Domu Literatury a Obce překladatelů.

Hudební rezidence | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Projekt hudebních rezidencí Hortus Musicalis Broumov bude pokračovat i v roce 2024, a to dvěma rezidenčními cykly. V dubnu bude broumovský klášter hostit jednoho hudebníka z České republiky a jednoho z Norska se zaměřením na experimentální hudbu, která se uskuteční ve spolupráci s NOPA. V říjnu pak uvítáme jednoho hudebníka z České republiky a jednoho z Gruzie se zaměřením na sound art, a to ve spolupráci s Free University of Tbilisi, VA[A]DS School a Kunsthalle Tbilisi. Rezidenti se v inspirativním prostředí kláštera budou věnovat své kreativní práci. Součástí jejich pobytu bude také spolupráce s místními aktéry či komunitou.

V květnu dále proběhne v rámci projektu Czech – Norwegian Sound Art Cooperation jeden česko-norský rezidenční cyklus ve spolupráci s nyMusikk podpořený bilaterálním grantem Norských fondů.

ArtCafé | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Multižánrový hudební klub ArtCafé byl založen jako jediný pravidelný klub podobného charakteru za Hradcem Králové. Začínal s jedním koncertem za dva měsíce a dnes se rozeznívá dvakrát až třikrát do měsíce v klášterní Kreslírně nebo zahradě. Koncerty českých i zahraničních interpretů otevírají místním milovníkům hudby především svět jazzu, ale i jiných hudebních žánrů, s přesahem k tanečním, divadelním i hudebně-poslechovým večerům.

14. 2. 2024, 19.00 – Štěpánka Balcarová Quartet: Emotions (CZ/PL)

24. 2. 2024, 19.00 – Humor v rytmu bossa novy | Uhlíř, Jiráň, Bradáč

24. 3. 2024, 19.00 – Krajina Ró

24. 11. 2024, 19.00 – Three for Silver (USA)

Výběr z interpretů, jejichž koncerty budou uvedeny v průběhu roku:

Jiný Metro, Barbora Mochowa, Eva Cendors (CZ/FR), Vladimír 518, 2in2out, Dingo, Jay Delver a další. Aktuální informace o programu sledujte na www.klasterbroumov.cz/kultura/artcafe/artcafe

Za poklady Broumovska | www.zapoklady.cz | realizuje Za poklady Broumovska o.p.s.

Festival klasické hudby Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozezní sobotními podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty začínají vždy v 18 hodin, doporučená výše dobrovolného vstupného činí 150 Kč na osobu. Výtěžek putuje na péči o architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů Dientzenhoferů.

Program 19. ročníku festivalu Za poklady Broumovska:

Místa konání: kostely broumovské skupiny – podle aktuálního plánu rekonstrukcí kostelů (Broumov, Šonov, Martínkovice, Vižňov, Vernéřovice, Adršpach, Ruprechtice, Police nad Metují, Bezděkov nad Metují, Božanov, Teplice nad Metují, Otovice), Hejtmánkovice.

1.5. 2024 / 18.00 / Broumov, Sál Dřevník – Matthias Kirschnereit (Německo) * rezidenční umělec festivalu 22. 6. 2024 / 18.00 / Broumov, kostel sv. Václava / Šonov, kostel sv. Markéty – ZUŠ Broumov, vystoupení nejlepších studentů 29. 6. 2024 / 18.00 / Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha – Filharmonie Hradec Králové 6. 7. 2024 / 18.00 / Teplice nad Metují, kostel Panny Marie Pomocné – Czech Accordion Trio 13. 7. 2024 / 18.00 / Otovice, kostel sv. Barbory – Cracow Quintet (Polsko) 20. 7. 2024 / 18.00 / Police nad Metují, kostel Nanebevzetí Panny Marie – Ivo Kahánek, klavír / Miroslav Sekera, klavír 27. 7. 2024 / 18.00 / kostel sv. Petra a Pavla, Broumov – Jan Kopřiva, Daniela Hřebíčková, varhany / Laureáti Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2022 31. 7. 2024 / 18.00 / kostel sv. Michaela Vernéřovice – Účastníci Letních hornových kurzů Broumov 3. 8. 2024 / 18.00 / Bezděkov, kostel sv. Prokopa – Luca Benucci (Itálie) / Ricardo Matosinhos (Portugalsko) / Zuzana Rzounková (Slovensko) / Jan Vobořil (Česká republika), lesní rohy / Jana Goliášová, klavír 10. 8. 2024 / 18.00 / Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina – Päivi Väisänen, flétna (Finsko) / Jari Tyni, klavír (Finsko) 17. 8. 2024 / 18.00 / Božanov, kostel sv. Máří Magdalény – Simona Šaturová, soprán / Marek Kozák, klavír 24. 8. 2024 / 18.00 / Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího – Matthias Kirschnereit, klavír (Německo) / Minguet Quartet (Německo) 31. 8. 2024 / 18.00 / kostel sv. Vojtěcha Klášter Broumov – Závěrečný koncert, Jihočeská komorní filharmonie / Tomáš Brauner, dirigent / Zuzana Rzounková, lesní roh / sólista a dirigent Kaspar Zehnder

DOPROVODNÝ PROGRAM

15. 6. 2024 / 18.00 / Sál Dřevník – The Blues Brothers 26. 7. 2024 / 18.00 / Hejtmánkovice kopeček – Malý princ open air 23. 8., nebo 25. 8. 2024 (bude upřesněno) / Opatské sály broumovského kláštera – workshop Matthias Kirschnereit pro mladé klavíristy (laureáty mezinárodních soutěží i studentů ZUŠ)

30. 8. - 31. 8. 2024 / Festivalové Finále – dvoudenní program směřovaný nejen do areálu broumovského kláštera – národní kulturní památky. Dvoudenní program vyvrcholí závěrečným festivalovým koncertem Jihočeské filharmonie a v průběhu představí regionální umělce na různých, i netradičních místech regionu. Další program bude zveřejněn v průběhu roku.

Letní hornové kurzy | www.letnihornovekurzy.cz | realizuje Za poklady Broumovska o.p.s.

Jubilejní 10. ročník Letních hornových kurzů Broumov proběhne v inspirativním prostředí broumovského kláštera od 28. července do soboty 3. srpna 2024. Za devět let své existence, kdy v prvních ročnících navštěvovaly kurzy jednotky účastníků se akce rozvinula v jednu z největších evropských akcí podobného charakteru. V posledních ročnících navštívilo kurzy každoročně přes 80 účastníků, ročník 2023 překonal očekávání organizátorů, kdy do Broumova zavítali účastníci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Réunionu, Španělska, Mexika a Německa. Za devět let konání se podařilo změnit i věkovou strukturu účastníků, v posledních letech tvoří těžiště studenti konzervatoří a vysokých škol z celého světa, připravující se na profesionální kariéru, doplněné o studenty ZUŠ i zájemce z řad veřejnosti. Součástí akce je šest koncertů.

28. 7. – 3. 8. 2024 | 10. ročník Letních hornových kurzů Broumov

Broumovská klávesa | www.broumovskaklavesa.cz | realizuje Broumovská klávesa z. s.

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.

Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí. Nejlepší účastníci soutěže v jednotlivých kategoriích získávají kromě finančních cen také ocenění koncertní, které je motivační a má velký význam v jejich sólovém vývoji. Tradičně soutěž nabízí finalistům příležitost vystoupit na Slavnostním koncertě laureátů v Rudolfinu, který je součástí celé akce, na festivalu Za poklady Broumovska, koncert pro vybraného vítěze jako cena Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně, koncert v rámci některé z řad abonentní sezóny Karlovarského symfonického orchestru či koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha.

3. – 5. 5. 2024 | 14. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa

Divadelní zahrada | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

V prostorách broumovského kláštera, primárně v klášterní zahradě v multifunkčním sále Dřevník, vznikl v roce 2021 projekt Divadelní zahrada. Divadelní projekt vznikl pro uspokojení kulturních potřeb veřejnosti, obyvatel broumovského regionu a širokého okolí, ve kterém panuje silná divadelní tradice. Koncept byl vytvořen zejména jako divadelní program v letních měsících, aby bylo možné představení prezentovat převážně ve venkovních prostorách malebné klášterní zahrady s neopakovatelnou atmosférou.

Květen 2024 – Jedl / Román Zajícův Červen 2024 – TANEC PRAHA 2024 Červenec 2024 – Geisslers Hofcomoedianten Září 2024 – Studio Hrdinů / Duchovní a totalita

DOBRÉ DÍLO. Bouška – Opasek – Kryl | www.aprb.cz | realizuje Agentura pro rozvoj Broumovska z.ú.

Návštěvník broumovského kláštera, v němž dnes již nesídlí aktivní mnišská komunita, si vedle představení samotného může prohlédnout nádherné majestátní prostory a poslechnout si výklad o dějinách tohoto neobyčejného místa. Může se také zastavit a nechat ty dějiny promlouvat. Po dvou představeních, snažících se zdejší historii zmapovat, přichází třetí, komornější inscenace, umístěna přímo do historických prostor freskových Opatských sálů. Současnému člověku chce ukázat, že existuje svět nadčasových hodnot, za kterými je nutné stát, ať už žijeme v jakékoli době. Nejde o náboženskou hru, i když dva její hrdinové, Sigismund Ludvík Bouška a Jan Anastáz Opasek, byli benediktinskými mnichy.

Dva muži a dvě kruté totality, které zasáhly do jejich životů. Klášterní cela (latinsky cella) – malá obytná místnost určena pro řeholníka, místo dobrovolného úniku před hlukem světa. Vězeňská cela – místo nedobrovolného omezení osobní svobody. Byty zakázaných autorů v době totality jako „cely“, v nichž tajně tvořili a snili o svobodě. Dobré dílo Boušky a Opaska – mravenčí, neúnavná práce lidí, pro které slova naděje a svoboda nebyly jen prázdnými pojmy. Znali se a přátelili s řadou osobností českého uměleckého světa a představují tak i podanou ruku církve kultuře. Na jejich odkaz navazovali Karel Kryl nebo Václav Havel, kteří určitě nebyli horlivými klerikály. Tito lidé zanechali odkaz, v němž slova pravda, svoboda, naděje a láska nejsou prázdnými pojmy.

Scénář: Renata Putzlacher Režie: Radovan Lipus Písně: Karel Kryl, Jiří Bulis

1. premiéra 15. srpna 2024 2. premiéra 16. srpna 2024 Reprízy: listopad 2024

Dobročinný večer pro Broumovsko | www.aprb.cz | realizuje Agentura pro rozvoj Broumovska z. ú.

Dobročinný večer pro Broumovsko je společenskou akcí, na které se setkávají pozitivně naladění lidé, vnímající zodpovědnost za rozvoj regionu. Každoročně se koná v předvečer veřejné ochutnávky vín Vinum et Cetera.

Hosté mohou v průběhu večera, který je doprovázen ochutnávkou vybraných vín, vynikajícím jídlem a příjemnou hudbou, projevit filantropii a účastnit se dražby uměleckých předmětů, obrazů, fotografií nebo rukodělných výrobků v tiché aukci a později se zapojit do veřejné aukce vín. Výtěžek z celého večera putuje do grantového programu „Máme rádi Broumovsko“ na podporu místních projektů.

Pátek 7. 6. 2024 od 18:00

Vinum et Cetera, burčákobraní, trhy| realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Skvělá vína, příjemná hudba a pozitivní letní atmosféra. To jsou hlavní znaky oblíbené červnové akce Vinum et Cetera, která nabízí veřejnou degustaci nejlepších českých a moravských vín z kolekce Salonu vín České republiky. V září se pak uskuteční tradiční klášterní Burčákobraní.

Více než tři tisíce návštěvníků z různých koutů regionu i České republiky pravidelně navštěvují naše klášterní trhy. Ty se konají vždy třikrát ročně – o Velikonocích, na podzim a během adventu. Trhy jsou oblíbené především mezi místními lidmi, kteří si sem přicházejí vychutnat klidnou atmosféru, nakoupit kvalitní regionální výrobky, sezónní dekorace a dárky pro své nejbližší.

Vinum et Cetera – Sobota 8. 6. 2024 od 13:00 Burčákobraní – Sobota 7. 9. 2024 od 13:00 Velikonoční trh – Sobota 23. 3. 2024 od 8:30

Podzimní trh – Sobota 21. 9. 2024 od 8:30 Adventní trh – Neděle 15. 12. 2024 od 8:30

Broumov 2028 | www.broumov2028.cz | realizuje Nadační fond Broumov – město kultury

Kandidatura Broumova na titul Evropského hlavního města kultury zásadně proměnila vnímání města i celého regionu, a i když titul nakonec získaly České Budějovice, kreativní pouť pokračuje. Broumov se díky intenzivní práci kulturních pracovníků a pracovnic, zapojení mnoha partnerů, a především pak díky podpoře ze strany jeho obyvatel nesmazatelně zapsal na kulturní mapu Česka i celé Evropy. Za podpory města, Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury, a ve spolupráci s kulturními partnery, mezi kterými je i Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, bude i v tomto roce nadále rozvíjet myšlenku evropských Broumovů a kreativního poutnictví. Tato témata silně rezonují v celé Evropě a staly se tak odkazem našeho společného úsilí a několikaleté práce.

VZDĚLÁVÁNÍ

Dětská Galerie Lapidárium | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

V roce 2024 bude v Dětské galerii Lapidárium probíhat jubilejní pátá sezóna a při této výjimečné příležitosti jsme výstavní plán sestavili výhradně s umělci, kteří aktivně pedagogicky působí na vysokých uměleckých školách. Prvním z nich je vedoucí katedry umění a děkan Fakulty umění a architektury na TU Liberec doc. Jan Stolín. Další vystavující je slovenská vizuální umělkyně doc. Emöke Vargová, která na bratislavské Vysokej škole výtvarných umení působí v rámci kabinetu kresby a jako vedoucí ateliéru kresby pro malířství. Letní termín je rezervovaný pro prezentaci malíře a performera doc. Jiřího Surůvky, účastníka benátského bienále z roku 2001, vedoucího katedry intermédií na Fakultě umění Ostravské univerzity a výběr uzavírá jeden z nejvýraznějších představitelů domácí postinternetové malby posledních let, umělec Julius Reichel, který od nového akademického roku stojí v čele malířského ateliéru na pražské akademii.

Jako celek představuje program Dětské galerie Lapidárium pro rok 2024 silné autory s výraznou citlivostí, kteří ovšem vizuálně přemýšlejí naprosto odlišným způsobem. Ačkoli všichni vycházejí z tradičních médií, především sochy a malby, posouvají jejich vnímání a aktualizují jejich podobu pro dnešek. Každý z nich zároveň zastupuje jiné umělecké centrum – Liberec, Prahu, Ostravu a Bratislavu. Přestože všichni disponují pedagogickou zkušeností, výstava primárně určená dětem pro ně bude představovat nečekanou výzvu.

Kurátor galerie: Radek Wohlmuth Kurátorka lektorských programů: Pavla Semeráková

Jan Stolín 19. 1. – 30. 3. 2024 vernisáž: 18. 1. 2024

Emöke Vargová 12. 4. – 15. 6. 2024 vernisáž: 11. 4. 2024

Jiří Surůvka 21. 6. – 14. 9. 2004 vernisáž 20. 6. 2024

Julius Reichel 27. 9. – 14. 12. 2024 vernisáž: 26. 9. 2024

Letní příměstské tábory a workshopy pro veřejnost| realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Letní příměstské tábory a workshopy pro veřejnost se konají v krásných a historicky unikátních prostorách národní kulturní památky klášter Broumov. Dětem i dospělým rozšiřují obzory hravým a nevšedním způsobem a jsou vedeny zkušenými lektory.

V letních měsících v roce 2024 nás čeká oblíbený filmový tábor a spousta workshopů a programů navazujících na středověké skriptorium.

Termíny budou upřesněny v průběhu jara.

Univerzita třetího věku | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádáme Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody. Pro letní semestr jsou připraveny tyto přednášky ve spolupráci s Katedrou historie a Katedrou výtvar. kultury a textilní tvorby FF UHK. Letní semestr

“Z badatelské kuchyně”

1. Parkoviště místo sídliště? Sociální dopady rozvoje automobilové výroby v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny 15. 2. 2024, 13:00, PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D., RNDr., Mgr Lucie Vítková, Ph.D.

2. Život a svět předmoderního venkovského člověka 21. 3. 2024, 13:00, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

3. Krize pozdního socialismu prostřednictvím středoevropské kinematografie 18. 4. 2024, 13:00, doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

4. Ženy ve vědě v první polovině 20. století 16. 5. 2024, 13:00, prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Broumovské diskuse | www.broumovskediskuse.cz | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Konference, na které se nespěchá. V roce 2024 se uskuteční už 11. ročník akce, při které se v Broumově potkávají lidé napříč generacemi, profesemi, názory i místy, kde žijí. Spojuje je pocit zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme. Broumovské diskuse mají ambici vstupovat do veřejné debaty jednak skrze téma každého ročníku, ale rovněž skrze vytrvalý důraz na kultivaci demokratické diskuse založené na otevřenosti, zdvořilosti, trpělivosti, poctivosti a věcnosti. Součástí programu konference je také například koncert, číše vína, meditace, mše sv., výstava i poznávání Broumovska, aby návštěvníci akce měli prostor pro neformální setkávání, ztišení i kulturní zážitky. Návštěvníkům, kteří to mají do Broumova dále, doporučujeme konferenci spojit s podzimním odpočinkem v kraji pískovcových skal a barokních památek, kde je#boziklid. Téma a program budeme průběžně zveřejňovat na webu www.broumovskediskuse.cz.

6.–9. 11. 2024

Meditační víkend v klášteře Broumov |realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Víkendové meditační semináře, jejichž náplní jsou ztišení, odpočinek, teoretické přednášky o meditaci a jejích benefitech pro profesní a osobní život, psychologické pohledy na meditaci, společná pravidelná meditační praxe a praktické návody, jak meditaci zakomponovat do každodenního života.

19.–21. 4. 2024 | Meditace pokročilí listopad 2024 | Meditace pro začátečníky

Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Šestým rokem natáčí týmy žáků a studentů místních škol vyprávění pamětníků na Broumovsku pod taktovkou organizace Post Bellum, z.ú. Zpracované výstupy v podobě audio a video nahrávek budou představeny na závěrečné prezentaci Příběhů našich sousedů v sále Dřevník broumovského kláštera.

Březen 2024

Science a Dialog Café Broumov | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Science Café a Dialog Café Broumov nabízí příjemný prostor pro neformální setkávání vědců, filosofů, sociologů či jiných zajímavých osobností ze společenského života a široké veřejnosti. Lidé, kteří chtějí načerpat nové poznatky, mohou diskutovat s odborníky o nových vědeckých objevech, zajímavých názorech nebo historických událostech.

Debatní večer probíhá v prostorách sálu Kreslírna bývalého klášterního gymnázia a otevírá vystoupení hosta na předem dané téma. Po prezentaci hostů následuje čas pro dotazy publika.

V roce 2024 připravujeme přednášky spojené s tématem ekologie a environmentálního vzdělávání v praxi.

Terénní exkurze | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Oblíbené ornitologické, geologické aj. exkurze po krajině Broumovska s odborným průvodcem jsou připraveny i pro rok 2024.

Den Země | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Již tradiční akce pro školy na oslavu Dne Země. Datum bude upřesněno.

Zádrž vody v krajině | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Návrat vody do krajiny. To je cílem ojedinělého projektu, na kterém pracuje na území Broumovska několik organizací – spolek Živá voda ve spolupráci s Maiwaldovou akademií Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a Strategickou radou regionu Broumovsko, spolek Krajinohled a Julinka. Smyslem projektu je návrh komplexních úprav v krajině tak, aby byla schopna zadržet co největší množství vody. Autoři projektu reagují na měnící se klima, které střední Evropě přináší dlouhotrvající období sucha a jinou distribuci srážek ve formě přívalových dešťů. Tyto jevy nejsou pouze výsledkem klimatické změny, ale i důsledkem dlouhodobého hospodaření v naší krajině, která není schopna dlouhodobě zadržovat a akumulovat vodu.

Jednotlivé projekty Zádrže vody jsou založeny na ochraně a obnově celé krajiny, ne jenom jejich jednotlivých částech. Vždy řeší zádrž vody v celém povodí návrhem mnoha drobných opatření. Navrací do krajiny mokřady, rybníčky a tůně, meandrující toky, větrolamy aj.

V roce 2024 se budou realizovat projekty, které vedou k přímé realizaci nápravných opatření v krajině. Vzdělávací a kulturní centrum zde hraje roli hlavně vzdělávací a osvětovou.

Vzdělávací projekty o změně klimatu a adaptaci krajiny pro základní a střední školy | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Projekt Nová generace proti suchu skončil v roce 2023. Do projektu jsou kromě VKCB zapojena gymnázia z Náchoda a slovenského Púchova a spolek Živá voda. Během realizace projektu vznikla nejen nová ucelená vzdělávací metodika pro pedagogy středních škol s tématem klimatická změna a zádrž vody obnovy krajiny kolem Bavorova potoka v Náchodě-Bělovsi. V roce 2024 budou probíhat společně se zapojenými studenty jednání s majiteli pozemků a hospodáři, která by měla směřovat k realizaci navržených nápravných opatření.

Projekt Sucho a povodně – mladým jde o hodně začal ke konci roku 2023. V roce 2024 bude vznikat metodika pro pedagogy 2. stupně základních škol s tématem klimatická změna a zádrž vody v krajině. Na tvorbě metodiky se budou podílet lektoři Maiwaldovy akademie, odborníci spolku Krajinohled a pedagogové základní školy Pod Montací v Náchodě a Základní školy Petra Škrabáka v Dolným Kubíně. Od září 2024 budou aktivity z nové metodiky pilotně zkoušeny na obou školách a škole Prameny z Rousínova.

Informace jsou publikovány na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/KlasterBroumov a https://www.facebook.com/maiwaldova.akademie

Buďme udržitelní | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Broumově

Ve spolupráci s knihovnou připravíme sérii přednášek a workshopů pro školy i veřejnost na témata udržitelnosti, projekt poběží od ledna do září 2024.

Hledání kuřátek | realizuje Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Již tradičně proběhne v zahradě broumovského kláštera akce pro rodiny s dětmi s názvem Hledání kuřátek spojená s velikonočními dílnami v klášterní kavárně Café Dientzenhofer.

31. 3. 2024

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska