V rozsahu celého Broumovska, od Adršpašsko-teplických skal, přes Ostaš po Broumovské stěny a českou část Stolových hor členové organizace objevili a zdokumentovali 185 pseudokrasových jeskyní, od drobných až po stametrové. Zajímá je přitom i jejich biosféra – mimo jiné v nich objevili a popsali unikátní jev, tzv. kořenové stalagmity a stalagnáty.

O výsledky výzkumu broumovských jeskyňářů se zajímá řada odborných a vědeckých pracovišť. I proto byla zdejší organizace několikrát pověřena pořádáním mezinárodních sympozií. Členové organizace však nepůsobí jen pod zemí: spolupracovali při budování přeshraniční satelitní geodetické sítě, jejímž prostřednictvím nyní sledují pohyby horninových masivů na tektonických zlomech. Získaná data vyhodnocují pracoviště Akademie věd ČR.

Duší celého podniku a hlavní osobností broumovských speleologických aktivit je od počátků Jiří Kopecký, svrchovaný znalec krajiny a neživé přírody Broumovska nad zemí i pod ní, a také iniciátor vzniku zdejší Chráněné krajinné oblasti. Ve svých osmdesáti čtyřech letech je stále aktivní v terénní činnosti i v tvorbě odborných pojednání a popularizačních článků a přednášek. V roce 2008 byl jmenován čestným členem České speleologické společnosti.

close Duší celého podniku a hlavní osobností broumovských speleologických aktivit je od počátků Jiří Kopecký, svrchovaný znalec krajiny a neživé přírody Broumovska nad zemí i pod ní, a také iniciátor vzniku zdejší Chráněné krajinné oblasti. Foto: Oldřich Jenka info Zdroj: Deník / Jiří Špreňar zoom_in

Výročí broumovských jeskyňářů připomíná výstava v síni Lokart na Mírovém náměstí v Broumově. Její návštěvníci mohou do 30. září zhlédnout množství působivých fotografií od Oldřicha Jenky, jež doprovázejí texty informující o činnosti organizace i zajímavostech zdejšího podzemí, které je očím většiny z nás utajeno.

Autor: Jan Meier