Start byl nad Zámeckou restaurací, cíl u vojenského hřbitova. Děti na trase plnily různé úkoly.

SVČ Déčko Náchod