Dvacet prací zavěšených na trámoví kávovými odstíny perfektně ladí s interiérem, což je sice formální záležitost, nicméně důležitá. Samozřejmě stěžejní je obsah jednotlivých obrazů. Defilují na nich lidé, jež malířka potkává, či zvířata. Promítají se do nich i rozmanité životní situace, jimiž malířka prochází, je jimi fascinována, stále je s pečlivostí sobě vlastní pozoruje a v hlavě pak přetváří do různých scénářů a obrazů. V dílech lze nalézt také odrazy snů, které během autorčina malování získávají novou interpretaci.

„Na tuto výstavu jsem se připravovala přibližně dva roky. U zrodu stál můj přítel Tomáš, který mi věnoval blok a já do něj začala kreslit přímo v této kavárně, proto je dnes tato výstava právě zde. Nic u tohoto druhu tvorby není předem připravené, vše vzniká náhle po rozlití kávy. Je to taková kávová hra a na jednom obrázku trávím třeba pět návštěv kavárny,“ prozradila malířka, která tento druh tvorby považuje za intuitivní, jak už napovídá název expozice.

Workshop finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Lukáše Karbuse. V rámci doprovodného programu 555 se minulý týden představil na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.
Výstava ukazuje vnitřní pohled malíře na krajinu

U Mogedyby Woa je též důležitý příběh, který se jednotlivými díly vine jako příslovečná nit. Například obraz nazvaný Beznaděj - Rozdrcená pata, chybí mi kus kosti je toho zářným příkladem. „Potkala jsem se s člověkem, který se vyboural na motorce, rozdrtil si patu a teď má v noze šrouby. Navíc se s ním rozešla přítelkyně, s níž má dceru. Ten jeho příběh mě velmi zasáhl. Aniž bych to nějak plánovala a předem promýšlela, tak to ze mě vystoupilo do toho obrazu,“ vysvětlila Woa jednu z pohnutek k tvorbě intuitivních kávových obrazů.

Nedílnou součástí jejích prací jsou rovněž přírodní motivy, protože právě toulky přírodou jsou velkou vášní autorky. Nutno upozornit i na zvířecí podoby, které přenáší do lidských tváří. „Myslím si, že každý v sobě máme svým způsobem nějaké zvíře a zvířata jsou podobná některým lidem. Prostě to to tak cítím a pakt to dostávám do obrazů,“ dodala. Pro aktuální výstavu byly původní menší originály naskenovány a ve zvětšené podobě vytištěny kvalitní tiskárnou.

Hana Rummelová alias Mogedyby Woa studovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na katedře elektronického obrazu, v ateliéru digitálních médií. Než tam začala studovat, absolvovala úspěšně obor ilustrace v médiích na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Její výstava v Zahradní kavárně Trees potrvá do 15. února.   (kr)

Jubilanti se setkali v nové společenské místnosti.
Jubilanti se setkali v nové společenské místnosti