Město od rána zkrápěl déšť, ale ani ten nemohl zarazit rozpustilý masopustní průvod. Nejprve ale promluvila hlavní postava masopustu, pan Pronobus: „Žádám vás, paní starostko, za všechny maškary o dovolení Českou Skalicí pochoditi. Náš průvod pohybovati se bude po skalických ulicích, kde zábavu pro potěchu svou i přítomných měšťanů ztropí. Slibuju, že se budeme chovati tak, jak to žádají mravy masopustní.“

Na to odvětila starostka města Zuzana Jungwirthová: „Vážený lide českoskalický, nemohu se na vás vynadívat, loučíme se dnes s obdobím dostatku a všichni se těšíme na mnohodenní půst.“ Pak předala Pronobusovi klíč a vzdala se na tento den vlády nad městem. „K masopustnímu veselí, nechť vám pomáhá dobré pití a krmě,“ popřála rozpustilému průvodu starostka.

Pak už vypukl nefalšovaný masopust v podání členů Folklorního souboru Barunka z České Skalice a jejich přátel. Pro příchozí byly připravené zabíjačkové dobroty, jitrnice, jelítka. V roztopeném brutaru se vařil ovar, nechyběla ani tradiční polévka prdelačka nebo chleba se škvarky. Masopustní průvod potom vyrazil na náměstí, kde ho přivítala řada měšťanů nějakou tou šťopičkou ostré vody a něčím dobrým k snědku.

Po návratu do roubeného areálu Barunčiny školy následovala masopustní zábava v „dočasné“ hospůdce, kde se jedlo, pilo a hodovalo. Všichni se bavili dlouho do večera.

Děkujeme Folklornímu souboru Barunka z České Skalice za udržování této tradiční akce.

Maškary v ulicích rozveselí a pomohou nemocným.
Maškary v ulicích rozveselí a pomohou nemocným

Jan Holý