Kvůli ochraně celé společnosti proti hrozbě koronaviru byl květnový termín této veřejné celonárodní sbírky odvolán a akce přesunuta na příznivější dobu, tedy na středu 30. září. Intenzivní příprava sbírkového dne probíhala od srpna po celé září a dala členům náchodské pobočky Ligy proti rakovině pořádně zabrat. Ale vše se stihlo a bylo připraveno. Jenže ouha. Republikou se začala šířit druhá vlna covidu-19, která všem zkomplikovala život. Konkrétně náchodský i broumovský region se postupně stával jedním z nejpostiženějších. A to byl důvod, proč mnohé tradiční spolupracující subjekty, především z řad středních škol, na poslední chvíli odřekly svou účast na akci. Na druhou stranu se podařilo domluvit spolupráci s mnoha dalšími dobrovolníky, avšak výpadek studentů středních škol se zcela nahradit nepovedlo. Dokonce ani počasí nebylo sbírce právě nakloněno. Tak tedy nezbývalo nic jiného než nasadit si roušku, obléci svetr nebo bundu a vyrazit za dárci do ulic. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů ledvin a močového měchýře, jejichž výskyt je u nás bohužel vysoký. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec by se měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.

Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského se zelenou stužkou zapojilo 26 skupin dobrovolníků z Náchodska, Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska, Policka a Novoměstska, z toho 9 středních škol. Nově se do spolupráce zařadila mnohá zdravotnická zařízení, informační centra a další obětaví dobrovolní prodejci v regionu. Velmi se také osvědčil stánek náchodské Ligy proti rakovině na náměstí. Ochota veřejnosti přispět na tuto tradiční sbírku byla značná, jen těch prodávajících bylo letos o poznání méně. Loňský historicky nejlepší výsledek náchodská Liga proti rakovině letos splnila na 50 %, což je však s ohledem na složitost situace úspěch! Na celorepublikový účet sbírky bylo celkem poukázáno 154 689 Kč. Nelze jmenovat všechny dobrovolné prodejce, velikou pochvalu si však letos určitě zaslouží zejména studenti a pedagogové Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř, které přispělo na sbírkový účet částkou 32 727 Kč, na druhém místě pak Střední odborná škola sociální a zdravotnická Náchod s 24 516 Kč, dále potom Skaut Náchod s vybranými 13 927 Kč a nově zapojené Gymnázium Trutnov, které vybralo 13 190 Kč. Velmi také pomohli skauti z Červeného Kostelce, kteří odevzdali 8 819 Kč.

Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, především členům výboru LPR Náchod, a to i nováčkům, za jejich obětavý přístup ke sbírce. Náš region je již po mnoho let oblastí, kde má Český den proti rakovině vždy vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, mnoha dárců z řad občanů. A nemění na tom nic ani letošní nepříznivá situace. Srdce příznivců sbírky byla i v tomto nelehkém roce otevřená pro pomoc druhým. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se rok co rok vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Děkujeme a přejeme všem hlavně pevné zdraví!

Vladimír Müller, Libuše Kučerová a Renata Lelková

Liga proti rakovině Náchod, z. s.