Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského s tmavě růžovou stužkou zapojilo zhruba 30 skupin dobrovolníků z Náchodska, Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska, Policka a Novoměstska, z toho 12 středních škol, jejichž přínos sbírce je vždy největší. Do spolupráce se zapojila mnohá zdravotnická zařízení a další obětaví dobrovolní prodejci. Již poněkolikáté se také osvědčil stánek Ligy proti rakovině (LPR) přímo na náchodském náměstí.

close Náchodsko - Český den proti rakovině 2024. info Zdroj: Liga proti rakovině Náchod zoom_in Náchodsko - Český den proti rakovině 2024.

Ochota veřejnosti přispět na tuto tradiční sbírku byla opět značná. Bylo prodáno celkem 13 503 ks kytiček. Na celorepublikový sbírkový účet bylo poukázáno 351 376 korun, což je téměř o 30 000 korun více než v loňském roce. Tímto vynikajícím výsledkem náchodská LPR oslavila 30 let od svého vzniku a zároveň vzpomněla na svého dlouholetého předsedu a člena představenstva celorepublikové Ligy proti rakovině MUDr. Vladimíra Müllera, který nás opustil letos v lednu ve věku nedožitých 92 let.

Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, především pak členům výboru LPR Náchod za jejich obětavý přístup k organizaci sbírky. Jako každý rok i letos spolupracovali pracovníci a pracovnice České pošty Náchod 1 a jejího depa. Nelze zde jmenovat všechny dobrovolné prodejce, velké uznání si však zejména zaslouží studenti a pedagogové Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov, která přispěla vybranou částkou ve výši 56 815 Kč, Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela Náchod s vybranými 47 299 Kč a také Střední průmyslové školy Otty Wichterleho–Centra propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, která vybrala 45 886 Kč. Velkou měrou rovněž pomohli skauti z Náchoda a z Červeného Kostelce, kteří dohromady odevzdali 22 310 Kč.

Celý náš rozsáhlý region je již po mnoho let oblastí, kde má Český den proti rakovině vždy vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, mnoha dárců z řad občanů. Srdce příznivců sbírky zůstávají stále otevřená pro pomoc druhým. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se rok co rok vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Děkujeme a přejeme všem hlavně pevné zdraví!

Libuše Kučerová a Renata Lelková,

Liga proti rakovině Náchod, z. s.