Výstava Pavla Krkošková Byrtusová - Věci kvetou. Výstava z cyklu Umělci do 40 let. se prozatím připravuje. Kurátorka výstavy: Martina Frydrychová

Zahrada byla veliká a plná zeleně. V korunách stromů zpívali ptáci a po trávě občas proběhla kočka. I světlo se zdálo, že má lehce nazelenalou barvu. Do tohoto ráje přicházejí zvuky z nedaleké dálnice a pronikají sem hlasy lidí. Nic z toho přes zelenou přehradu není vidět, ale každý, kdo je v zahradě, cítí, že za plotem se děje něco úplně jiného…

MgA. Pavla Krkošková Byrtusová (*1981 v Třinci) studovala v Ateliéru intermediálních forem na Institutu pro umělecká studia na OU v Ostravě v letech 2001–2007 u Doc. Mgr. Petra Lysáčka. A dále pak v Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem u Pavla Baňky. Žije a pracuje v Návsí. Věnuje se převážně malbě, kresbě, fotografii, grafice a ilustraci. Ve své tvorbě často dokumentuje prožité situace. Silným inspiračním zdrojem je pro ni rodný region a autentické (neškolené) projevy dětí a přátel (texty, kresby, videa, sociální sítě). Věnuje se také genderovým tématům ženství a mateřství. Pavla Krkošková Byrtusová spolu se svým manželem Martinem Krkoškem založila grafickou dílnu zaměřenou na sítotisk s názvem Uutěrky (www.uuterky.net). V rámci dílny pracují na různých projektech a pořádají kurzy. Pavla Krkošková Byrtusová se účastnila řady skupinových výstav. Pracovala na řadě projektů. Například na projektu Cvrčko Stano, který se snaží přibližovat současné umění dětem (komiksy, galerijní workshopy) na němž spolupracuje s Hanou Hudcovičovou Lukšů a Martinem Krkoškem. Její tvorba byla představena na samostatných výstavách například v Galerii města Třince, ve Výstavním kontejneru 36- Olomouc, v Galerii města T Třince, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a v Galerii Podchod v Hradci Králové.

„Co se děje v galerii“

V galerii v době uzavření připravujeme výtvarné dílny, které se budou konat v období letních prázdnin v termínu 16. – 20. 8. Vzhledem k probíhající revitalizaci a obnově zámeckého kopce jsme přišli o venkovní prostory před budovou galerie. Je tu jediný přístup pro techniku na svahy nad náměstím, takže se prostor před galerií bude upravovat až v závěru celé akce, tedy v roce 2022. Podařilo se nám najít náhradní prostor, kde budeme s přihlášenými dětmi trávit odpolední čas. Výtvarné dílny jsou naplněny.

Kurátoři galerie pracují na akvizičních posudcích k vybraným dílům pro plánovanou nákupní komisi závisející na epidemiologické situaci. Jedním z nich je darovaný soubor kreseb ze sbírky D. Běloševského. Postupně také zpracovávají sbírku ikon, jak vědecky, tak i po restaurátorské stránce. V loňském roce byl zrestaurovaný akad. malířkou Janou Lukešovou poměrně velký soubor ikon a práce nadále pokračuje. Tyto věci často vyžadují velmi komplikované restaurátorské zákroky.

Další doprovodné akce plánovány v návaznosti na epidemiologickou situaci.

Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

Mesnerová Veronika, edukátorka