Nadále se poctivě pracovalo ve spodním patře na elektroinstalaci, kterou se podařilo dokončit ještě před velkými akcemi pro veřejnost v létě. Objekt je nově napájen z fotovoltaických panelů, čímž dojde ke snížení nákladů na benzín do elektrocentrály. Za sponzorský dar děkujeme společnosti Viridium z Police nad Metují. Průběžně probíhaly i práce na opravě motoru a jeho zařízení, aby bylo možné toto srdce objektu opět pustit v plné síle. Základem byla výroba repliky původního ocelového podstavce, který se na objekt dostal v druhé polovině roku.

Letní turistická sezóna byla ve znamení tří velkých akcí pro veřejnost. Největšího zájmu se dočkala hned ta první s názvem „Stůj, nebo střelím“. Pro veřejnost byly připraveny komentované prohlídky objektu, drobné občerstvení, děti nejvíce ocenily skákací hrad nebo trampolínu. Na příští rok připravuje sdružení zopakování těchto úspěšných akcí s nějakou tou novinkou. Za spolupráci děkujeme městu Hronov, díky kterému se podařilo prohloubit propagaci akcí na objektu u široké veřejnosti. Na podzim probíhala rozsáhlá akce zaměřená na odvodnění čelní stěny objektu a odvedení vody od objektu.

Co vše se v letošním roce odehrálo na objektu T-S 19 Turov?Zdroj: Archiv

A co plánujeme příští rok? Kromě opakování velkých letních akcí to bude i zprovoznění nouzového nocoviště pro turisty, lesní bar a nová naučná stezka, která propojí objekt přes Maternici s Hronovem.

Jan Joudal