Začínáme i s on-line aktivitami, kroužky, které to umožňují, se budeme snažit nabídnout v on-line podobě. Na našem facebooku každý týden zveřejňujeme různé aktivity, do kterých se mohou děti i dospělí zapojit, nebo si je vyzkoušet. Jednáme v zóně našeho vlivu chováme se co nejzodpovědněji k ostatním a dodržujeme všechna opatření, zároveň se ale snažíme netrápit se věcmi a daty, která nemůžeme ovlivnit.

Pomáháme také Městu Náchod například roznosem dezinfekcí do místních obchodů či nákupy pro seniory. Více informací najdete na našem facebooku: www.facebook.com/DeckoNachod

Sabina Štelbaská, Déčko