Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK proběhne od 2. do 22. února 2022, online i offline. Zapojeno je přes 30 kulturních subjektů napříč republikou a účastníky čeká přes 110 festivalových aktivit.

Co a jak (se) učit v dynamické době? Ukazuje se, že učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení má velice široký potenciál. Zapojení umění do procesu učení, tzv. kreativní učení, vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Jde o mezioborový přístup, který pohlíží na člověka jako na celek a rozvíjí ho po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické i fyzické. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

Letní hornové kurzy v Broumově.
Osmý ročník Letních hornových kurzů v Broumově spustil registraci

Program pro rodiče, rodiny s dětmi, dospívající, učitele, školy, odborníky a veřejnost přinese workshopy, přednášky, debaty, kulaté stoly, představení, rodinné dílny z oblastí výtvarného umění, designu, hudby, tance, divadla, literatury, historie, digitálních médií či společnosti. Školy si v období festivalu mohou objednávat programy za zvýhodněných podmínek.Festival bude zahájen online 2. 2. 2022 netradiční prezentací zapojených organizací a představením programu.

Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s konceptem kreativního učení a představit bohatou nabídku programů organizací ze sítě uMĚNÍM.

K festivalu se připojí také Dětská galerie Lapidárium v broumovském klášteře, a to hned třemi aktivitami v rámci aktuální výstavy Lenky Černota „Svorka“:

5. 2. ve 14:00 sobotní ateliér povídání s vlky

19. 2. v 10:00 Jak se dívá les společné tvoření v rámci aktuální výstavy Lenky Černota „Svorka“

Nabídka vzdělávacího programu pro školy „Jak se dívá les“. Kompletní program na www.fuk.education a v události bit.ly/FUK2022.

Hana Janišová