Časosběrný dokument Hledání Bolestného Krista pojednává o neznámém obrazu rudolfínského malíře Hanse von Aachena, který v břevnovském klášteře nalezl historik umění Štěpán Vácha. Výzkum probíhající v letech 2018-2020 a jednotlivé fáze restaurování obrazu jsou ve filmu zachyceny s lehkostí, vtipem a působivou kamerou. Kromě Štěpána Váchy ve filmu účinkují historička umění Eliška Fučíková a restaurátor Adam Pokorný. Formulování otázek, hledání odpovědí i nečekaná zjištění, jež vědecká práce přináší, se mohou stát napínavým dobrodružstvím. Dokumentární film o tom, že je pořád co objevovat.

„Bolestný Kristus je vzácným dílem vynikajícího malíře Hanse von Aachena, který byl dvorním umělcem císaře Rudolfa II. v Praze a normálně maloval pro císaře hlavně nahé ženy, zejména Venuše, další řecké a římské bohyně a heroiny. Také v tomto náboženském obrazu se odráží umělcova zkušenost s erotickými obrazy: Kristus je proveden velice smyslně – je odhalený, s bederní rouškou spuštěnou hluboko do klína, má dlouhé štíhlé prsty a krásný pohled očí vzhůru… Je vidět, že Aachen pořád maloval v manýristickém stylu, s pozorností na nahá těla v elegantních pózách a výrazné gestikulaci,“ vysvětluje Štěpán Vácha.

Obraz Bolestného Krista se nachází v břevnovském klášteře. Štěpán Vácha však našel v portrétní galerii opatů v Broumově ještě barokní kopii jiného díla tohoto rudolfínského malíře. „Je to portrét opata břevnovského a broumovského kláštera Wolfganga Selendera, jehož autorství dosud unikalo odborné pozornosti“ upřesňuje historik.

Dokument Hledání Bolestného Krista natočila režisérka Amálie Kovářová. Vystudovala filmovou režii na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Natáčí reklamy, videoklipy a dokumentární filmy. Dlouhodobě spolupracovala s Akademií věd ČR, aktuálně pro Českou televizi natáčí populárně naučný seriál Zvěd a dokončuje svůj celovečerní dokumentární debut (Bez)moc jednotlivce. Je spoluautorkou komiksu TGM: Komiksový příběh (nakl. CPress, 2018) a grafického románu Obraz Doriana Graye (nakl. Kontrast, 2021).

PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (* 1976) je český historik umění. Od roku 2007 je pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR. Předmětem jeho odborného zájmu je barokní umění v českých zemích. Zvláště malířství, také umění na dvoře Rudolfa II., dále panovnická reprezentace Habsburků ve výtvarném umění. Je spoluautorem publikace Ve stínu Karla Škréty (nakl. Academia, 2018) a kulturněhistorické monografie Karel VI. & Alžběta Kristýna - Česká korunovace 1723 (nakl. Paseka, 2009). Podílel se na výstavě Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách pořádané Západočeskou galerií v Plzni (2015-2016), k níž vyšla stejnojmenná publikace.

Michaela Plchová,
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov