„Tato akce se konala v Rychnově poprvé. Přesto se aktivně účastníme a pořádáme řadu výstav, bojové ukázky, pochody a přednášky převážně ve východních Čechách. Každoročně se účastníme historických akcí, jakými jsou např."Oživlý Josefov" nebo "Retroměstečko", ale i dalších aktivit z období první republiky,“ řekl za náchodské účastníky Filip Dvorský.

Výše uvedený speciální bezpečnostní sbor „Stráž obrany státu“ patří stále mezi méně známé. Jeho dějinný význam a svedené boje jsou však nesmazatelné. Byli to právě „sosáci“, jak se podle zkratky SOS těmto příslušníkům přezdívalo, kteří se stali prvními bojovníky druhé světové války na straně protinacistické koalice.

Burčákobraní v areálu broumovského kláštera.
FOTO: Broumovský klášter zval na lahodný burčák z moravských i maďarských hroznů

„Akce našeho muzea a Československé obce legionářské – Jednoty Hradec Králové by se měla stát určitým bořičem mýtu, který se traduje v naší společnosti o kapitulaci Československa bez jediného výstřelu. Právě desítky padlých a stovky zraněných v nevyhlášené pohraniční válce z řad SOS na podzim 1938 mluví o pravém opaku,“ řekl ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Zelenka. Program začal dopoledne ukázkami podoby a fungování československé armády ve třicátých letech dvacátého století v areálu bývalých rychnovských kasáren, které jsou v současnosti sídlem rychnovského muzea. Návštěvníci měli možnost vidět výcvik čs. pěšáků, jejich životních podmínek při bojovém nasazení nebo, jak se mezi sebou útvary čs. armády a SOS dorozumívaly. Jistým vrcholem této části programu byla ukázka obrněného automobilu vzor 30 v akci.

V Synagoze – Památníku Karla Poláčka týž den ve 14 hodin odstartoval přednáškový blok. Přednášku o sboru Stráže obrany státu přednesl spisovatel a odborník na tuto problematiku Jaroslav Beneš. Po něm následovala prezentace Radka Vorla, předsedy Československé obce legionářské – Jednoty Hradec Králové, na téma československých legií v Rusku. Od 17 hodin se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky majora pěchoty Františka Kynycha na budově původního traktu Městského úřadu (roh ulic Havlíčkova a SNP). „Jedná se o budovu bývalého velitelského stanoviště mjr. Františka Kynycha, který byl velitelem rychnovského praporu SOS,“ řekla edukátorka rychnovského muzea Martina Marxová.

Svatý Václav zavřel obchody, Češi proto vyrazili na nákupy do Polska.
FOTO, VIDEO: Svatý Václav zavřel obchody. Češi vyrazili na nákupy do Polska

Osobnost majora Františka Kynycha přesahuje rychnovský region. Po svém zajetí na východní frontě během první světové války v roce 1916 dobrovolně vstoupil do československých legií. Se zbraní v ruce i během bitvy u Zborova přispěl ke zrodu samostatného státu. Díky svým osobním vazbám na ostatní legionářské velitele byl v tehdejší nastupující komunistické totalitě nepohodlný. Pamětní deska, která byla odhalena na autentickém místě, kde major František Kynych působil, má být uctěním památky tohoto hrdiny.

Eva Ženíšková