Velkou část těchto děl získal výměnou svých prací s umělci, s nimiž se setkal během let strávených v Nizozemsku, České republice a na Slovensku. Kolekce dává nový pohled na současnou uměleckou scénu tím, že se zaměřuje na představování nových talentů, které dosud nebyly uznány jinými institucemi. „Před dvěma lety jsem si uvědomil jednu zásadní věc. Instituce, na něž se spoléháte a máte dojem, že podporují umění, to vlastně nedělají. Proto jsem se rozhodl vzít věci do svých vlastních rukou,“ přiblížil založení sbírky Roel.

Dilematem pro něj však bylo, že toho chtěl dosáhnout, i když měl omezené zdroje. Vsadil na to, že každý umělec, kterým je ostatně rovněž, chce svá díla vyměňovat s jinými autory. A právě to byla cesta, kterou se tehdy vydal. „Zpočátku to vypadalo, že nikdo nebude mít o tento způsob výměny děl zájem. Proto jsem se obrátil na své umělecké přátele v Holandsku a ukázalo, že jim tento výměnný způsob vyhovuje a jsou rádi, že si někdo jejich umění všímá a má o něj zájem. To byl prvopočátek vzniku sbírky,“ vzpomíná holandský malíř a kurátor.

41. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů se vydařil.
41. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů se vydařil, jde o nejstarší soutěž

Klíčem ke sbírce byla Roelova intuice s tím, že vnímal rozmanité aspekty tvorby autorů, která se postupně stávala součástí kolekce nyní vystavené v České Skalici. „Tím, že tuto sbírku nechci prodat a vydělat na ní peníze, nemusel jsem se omezovat skutečností, že v ní budou zastoupena díla, která se líbí většině. Mohl jsem si naopak vybírat práce, jež se líbí mě a něčím mě oslovují. Proto se domnívám, že je sbírka lepší, než kdyby byla poplatná vkusu publika. Kromě lásky k umění v ní není nic jiného, žádný kalkul nebo něco podobného,“ uvedl van der Linden.

Tento koncept právě pro svou autenticitu zaujal majitele Luxfer Open Space Romana Rejholda. „Na výstavě lze vidět díla, která nejsou úplně běžná, jako když profesionální kunsthistorik podle nějakých obecně přijatých přístupů hodnotí umění. Tady vidím velmi důležitou věc, kterou je kvalita, což je pro Roela jako umělce to nejpodstatnější,“ řekl Rejhold k záměru vystavit právě tuto pozoruhodnou, velmi rozmanitou a pestrou výtvarnou kolekci, kterou mohou návštěvníci spatřit na vlastní oči do 15. října.

Hynek Šnajdar