O výbornou výzdobu sálu se postarali všichni pořadatelé, ale také jejich přátelé a jejich děti. Samotné zábavné odpoledne zahájil bývalý starosta obce – pan Vladimír Grusman. Poté mu již vydatně pomáhaly se soutěžemi a tanečky místní ženy.

O samotný průběh karnevalu se opět přičinili pořadatelé, kteří pro děti připravili skutečně bohatý program, skládající se z různých soutěží. Dík patří také všem rodičům a prarodičům, kteří připravovali ty nejrůznější masky. Bylo jich skutečně mnoho. Každá maska byla oceněna drobnou pozornosti od pořadatelů. Dostalo se úplně na všechny, nikdo neodcházel domů, že by si nenesl nějakou sladkost.

Malí divadelníci z Hronova nabídnou publiku pohádku o zamilovaném čertovi
Malí divadelníci z Hronova nabídnou publiku pohádku o zamilovaném čertovi

Příjemná atmosféra přispěla k úspěchu této akce, děti se dobře bavily a rodiče byli spokojení, že se dětem na karnevalu líbí. Oblíbené „židličkové soutěže“ se musely zúčastnit letos jen děti. Nechyběly ani kuželky, házelo se na terč míčkem, skákalo v pytli. Následovaly další soutěže. Velkým zpestřením byla jako v minulých letech tombola.

Karneval v Šonově zakončil řadu dětských karnevalů v okolních obcích a Broumově.

Co říci závěrem? Nutno poděkovat všem, kteří pomohli s organizací dětského karnevalu a těšit se na ten příští. Určitě bude stejně tak pěkný jako ten letošní.

Hlavní podíl na akci měl jako vždy zaběhlý tým spolupracovníků. Akce by se ale nemohla konat bez podpory sponzorů. Dobrá věc se podařila.

Petr Cirkl, Broumov