„Letíme vesmírem na kouli, kterou si lidé pojmenovali Země. Je krásné a užitečné pozorovat to, co vše na Zemi žije nebo žilo, stvořené evolucí, nebo kontaminací z nekonečných dálek vesmíru,“ říká ke své tvorbě Jiří Flegr.

Broumovská klávesa.
Mladí klavíristé mohou zazářit na 13. ročníku Broumovské klávesy

Jiří Flegr se v současné době zabývá zejména fotografováním mikrosvěta. „S fotografií začal ve fotokroužku na základní škole před více než padesáti lety na klasický materiál a s fotoaparátem Flexaret. Pokračoval ve fotokroužku na učilišti ZVÚ v Hradci Králové. V roce 1985 se vrátil do rodného kraje na Broumovsko a začal navštěvovat fotoklub v Broumově,“ přiblížila za pořadatele výstavy Marie Rumlarová. V roce 2011 se Jiří Flegr umístil na prvním místě v soutěži Ratibořický mapový okruh s fotografií „Z mlžných rán“.

K fotografování mikrosvěta mu pomohla spíše nešťastná náhoda, kdy si z Broumovských stěn přinesl klíště. Při hledání informací na internetu o původci nemoci nacházel fotografie zajímavých tvarů planktonu. Pro něho se jednalo o velkou výzvu zkusit udělat mikroskopický preparát a tyto tvory vyfotografovat. Přes mnohé technické problémy se mu v poslední době začalo dařit a schránky těchto organismů v mikroskopu Zeiss a s fotoaparátem Nikon D 750 zdokumentovat.

Starosta Broumova pozval partnery a kulturní aktéry z česko-polského příhraničí ke slavnostnímu kulatému stolu.
Starosta Broumova pozval partnery a kulturní aktéry z česko-polského příhraničí

„Jedná se o krásu mikrosvěta vytvořenou přírodou před miliony lety a dnes zachycenou digitálním fotoaparátem. Je to velké dobrodružství vyhledat v historické literatuře popis lokality, zajet na místo, odebrat vzorky horniny a doma následně materiál zpracovat. Nebo získaný materiál vyměnit za vzorky z jiných zemí. „Preferuji oblast karpatské předhlubně, kde v té době (miocén: 3-23 mil. let) bylo tropické moře rozkládající se na území dnešního Slovenska po Vídeň. Velice jednoduše popíšu postup od zpracování horniny po fotografii. Z nasbíraného materiálu schránky fosilního planktonu separuji a pomocí mikromanipulátoru zhotovím mikroskopický preparát. Jednotlivé schránky snímám fotoaparátem umístěným na mikroskopu. Fotografie jsou složené z několika snímků s různou hloubkou ostrosti a editované v různých počítačových programech na úpravu fotografií,“ vysvětlil ke své tvorbě Jiří Flegr. 

Eva Ženíšková