Pestrou směsici hudebních žánrů, zahrnující lidové, rockové i popové písně v cimbálové úpravě, si do Hejtmánkovic přišlo vyslechnout 460 posluchačů z celého regionu. Hravá a uvolněná nálada doprovázela celý podvečer, při kterém nechyběl ani společný tanec, zpěv, nádherný západ slunce a gurmánské dobroty od Centra Walzel i dalších lokálních prodejců.

Jakub Bokun, Jakub Kosciuszko v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují – Kamenci.
Za poklady Broumovska: Ohlédnutí za koncertem v kostela Panny Marie Pomocné

Sobotní koncert v broumovském kostele sv. Petra a Pavla pak posluchače navrátil zpět ke klasickému festivalovému programu v podání pěveckého sboru Zvonky – Praha a dívčího komorního sboru Abbellimento pod taktovkou sbormistryně Jarmily Novenkové v doprovodu varhaníka Jakuba Janšty. V působivém prostředí farního kostela zazněla sborová i varhanní díla J. S. Bacha, B. Smetany, G. F. Handela, P. Hindemitha, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. Erbena nebo I. Hurníka.

„Atmosféra koncertu byla naprosto úžasná, bylo úplně plno. Kostel má nádhernou akustiku a pro děti je to velice důležité si v takové akustice zazpívat, protože jinak zpíváme ve školách nebo v různých sálech, ale kostel je kostel. Každý kostel má navíc jiné varhany a děti jsou samozřejmě velmi vnímavé a čekají, jaké rejstříky zazní. Pokaždé je to úplně jiný koncert,“ vysvětlila po koncertě sbormistryně Jarmila Novenková.

Kateřina Ostradecká, Za poklady Broumovska