Na úvod promluvila starostka města Česká Skalice Zuzana Jungwirthová. „Centrum města jsme revitalizovali z peněz města, dotační programy se v současné době na toto nevypisují. Ale naše náměstí si již opravu zasloužilo a díky více než deseti letům příprav a projektování mohla nastat realizace. Celá dosavadní rekonstrukce stála město okolo 50 milionů korun. Rozhodování o takovéto investici není jednoduché a jsme rádi, že ve většině dalších investičních akcí můžeme o dotaci požádat. V uplynulých čtyřech letech jsme obdrželi více než 50 milionů korun dotací,“ uvedla paní starostka. Rovněž zmínila těžkosti, které stavbu provázely. Všeobecné zdražování nebo odliv ukrajinských dělníků.

Anička.
FOTO: Nekupujte, adoptujte. V útulku čekají Mikuláš, Anička, Patron i Sabrina

Našemu náměstí přijeli popřát i starostové okolních měst. Šarmantní zdravici pronesl starosta Náchoda Jan Birke. Ten ocenil konečnou podobu náměstí. Následoval starosta Červeného Kostelce Tomáš Prouza spolu s panem místostarostou Jiřím Regnerem. Ti neskrývali jistou míru závisti, že již máme náměstí opravené, to Červený Kostelec teprve “svou křižovatku“ opravovat bude. Dále vystoupil starosta Jaroměře Jan Borůvka. Přítomným prozradil, že žil osm let v České Skalici.

Za stavební firmu Špelda hovořili střídavě jednatel Jan Špelda spolu se stavbyvedoucím Janem Rejzkem. Ti poděkovali všem svým pracovníkům, subdodavatelům a vyjádřili poděkování za trpělivost též místním občanům a podnikatelům, kterých se stavba bezprostředně dotýkala. Za zmínku stojí jistě poděkování partě dlaždičů od Hlinska, kteří na náměstí položili téměř půl milionu dlažebních kostek.

Náchod pod sněhovou peřinou.
FOTO: Město pod sněhovou peřinou. Prohlédněte si Náchod v zimě

Za archeologický průzkum náměstí pohovořil Jan Košťál z Muzea Náchodska. „V místě, kde je teď vodní prvek, jsme našli středověkou kovárnu,“ prohlásil. „Ve spolupráci s městem připravíme výstavu nebo besedu k nálezům asi v roce 2024,“ doplnil Jan Košťál.

Později vystoupil ještě římskokatolický farář Adam Depa, který náměstí a všem obyvatelům města požehnal. Se zdravicí vystoupila také farářka Církve československé husitské Žaneta Černochová.

Adventní trhy v broumovském klášteře.
FOTO, VIDEO: Adventní trh v klášteře zval k nákupům a voněl sladkou medovinou

Co by to bylo za slavnostní otevírání, kdyby se nestříhala páska. Červenou pásku s logy města a dodavatelské firmy přestřihli všichni výše jmenovaní. Na samotný závěr následoval přípitek sektem. O hudební tečku se opět postaral soubor Pěnice ze České Skalice.

„Moc si přejeme, abychom se na náměstí setkávali jen při slavnostních a milých příležitostech, a aby nás, kteří jsme na srdce města pyšní, bylo stále víc,“ uvedla nakonec paní místostarostka Gabriela Jiránková.

Jan Holý