Cílem akce bylo u převážně začínajících lezců získat nové zkušenosti, dovednosti a odnést si plno nových zážitků. Navzájem se povzbuzovat, pomáhat a vidět, kam až se mohou i nadále posouvat v této smysluplné lezecké činnosti.

Lezečkiády se zúčastnilo přes sto dětských lezeckých nadšenců v pěti kategoriích. Na závody přijelo celkem jedenáct lezeckých oddílů či kroužků z Královéhradeckého kraje. Pro všechny účastníky byly připravené lezecké a outdoorové ceny získané jak z prostředků Duhy Bartoňka, tak od sponzorů. Děti lezly v zaplněné tělocvičně celkem čtyři cesty a na závěr, při neskutečné divácké atmosféře, je čekaly i cesty finálové.

Červenokostelecký soubor Hadářek.
FOTO: Nucená roční pauza červenokostelecký soubor Hadářek nezastavila

Bylo fajn slyšet od zkušených lezeckých oddílů pozitivní zpětnou vazbu, poděkování za akci a za atmosféru. Díky patří našemu organizačnímu týmu vedoucích z oddílu Duha Bartoňka „Lezečky“ a týmu z HO Náchod v čele s Adamem Prázou.

Největší radost máme hlavně z neuvěřitelného zájmu dětí o lezení, za velký zájem o Lezečkiádu ze strany dětí i lezeckých oddílů a za celkový průběh a již zmiňovanou atmosféru. Už teď se těšíme na další ročník. 

Gerd Weinlich, Duha Bartoňka Náchod