Bývalé odkaliště dolu a úpravny měděné rudy v Jívce na Broumovsku patří k přírodně velmi cenným územím s výskytem několika druhů orchidejí a dalších vzácných rostlin, ale především velkým bohatstvím bezobratlých živočichů. Proto část tohoto území Český svaz ochránců přírody odkoupil.

Na odkalištích, Jívku nevyjímaje, jsou přírodně nejcennější plochy bez porostu, tedy písčiny a tůně. První aktivitou nových vlastníků tak bylo rozšířit tyto zarůstající plochy. Po vyřízení řady potřebných povolení bylo začátkem letošního roku mimo jiné v centrální části obnoveno či nově vybudováno osm různě velkých tůní o celkové ploše zhruba 1000 m2. Dnes lze v tůních najít larvy čolků obecných, kolem poskakují čerstvě vylíhlé žabky, občas sem zaletí vzácný čáp černý, zejména je zde ale veliké množství vážek. Zatím bylo od počátku jara kolem tůní na Jívce pozorováno 19 druhů.

„Procházíte se rákosinami mezi tůněmi a všude kolem vás poletují snad stovky drobných šidélek. Na stéblech rákosů nad vodní hladinou posedávají vážky, svými nápadnými barvami a klidným chováním ideální objekty pro fotografy. A nad hladinou vartují ohromná modrozelená šídla. Dokáží se zastavit ve vzduchu jako helikoptéry. Vyhlížejí potravu, pak vystartují a přímo v letu uloví například motýla,“ vzpomíná na nedávnou návštěvu lokality Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu. Z nejzajímavějších druhů byly letos pozorovány například celoevropsky chráněná vážka jasnoskvrnná, šídlo sítinové či šídlatka tmavá.

„Tůně jsou vybudovány tak, aby byla každá jiná. Některé velké, jiné menší, s různě svažitými a členitými břehy. Tůně uprostřed lokality mají stálou hladinu vody, v tůních při okraji hladina v průběhu roku kolísá. Právě takováto rozmanitost je potřeba,“ vysvětluje David Číp z Velkojaroměřského pozemkového spolku, který o lokalitu pečuje.

Partnerem této lokality je Nadační fond Veolia. Přispěl finančně na výkup pozemku i na jeho nynější úpravy. „S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond na podobných projektech již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Záchrana mokřadních lokalit a péče o ně má velký smysl a my se na nich rádi podílíme. Na tyto účely jsme doposud věnovali téměř 4,5 milionu korun.“

Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody