Jedná se o nejstarší, již tradiční, vozíčkářskou soutěž v ČR, o čemž svědčí velký zájem zdravotně postižených, kteří si i letos přijeli změřit svoje síly v počtu kolem šedesáti účastníků z celé republiky v kategoriích děti, ženy a muži. Soutěž odstartovala starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová s místostarostou Náchoda Františkem Majerem.

První disciplínu zahájila střelba ze vzduchovky ještě v autokempu a dál se pokračovalo jízdou do Babiččina údolí. Velmi příjemná byla cesta novou cyklostezkou až na konec České Skalice, kde se projíždělo opravovaným úsekem silnice ve Zlíči, který jsme za pomoci městské policie hravě zvládli. Cesta po odbočení na cyklostezku vedoucí až skoro k mlýnu byla v pohodě.

Na začátku této cyklostezky nás čekalo překvapení, nová disciplína v režii zrakově postižených. Soutěžící dostali na oči tmavou masku a vyzkoušeli si, jak je těžké pomocí pomůcek pro nevidomé nalít vodu do hrnku nebo se podepsat. Následující zápolení bylo beze změn - vrhání pétanqovými koulemi, trefování kroužků na tyč, srážení kuželek koulí v závěsném kuželníku a na závěr, u Viktorčina splavu, házení šipek na terč. Každá disciplína „šestiboje“ přinášela body, které určily pořadí. Následující den soutěžícím s předáváním diplomů a věcných dárků pomohl místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

Je třeba podotknout, že závodníci soutěž absolvují buď na mechanickém nebo elektrickém vozíku, většinou s doprovodem asistentů nebo rodinných příslušníků. Ne všichni mají ruce v pořádku a o to je soutěžení pro ně obtížnější.

Celou akci doprovázela výborná nálada a pěkné slunečné počasí. Sobotní večer vyvrcholil koncertem kapely INS-HK pod širým nebem s grilováním.

Všichni přítomní hodnotili pojezd velmi dobře. Vždyť nešlo jenom o soutěžení, ale i setkání lidí s podobným postižením, kteří sem jezdí pravidelně každý rok a mají si toho dost říci.

Taková velká akce vyžaduje ze strany pořadatelů sehraný tým dobrovolných organizátorů, ale i sponzorů, díky kterým jsou soutěžící odměňováni za svoje výkony.

Naše poděkování patří Městskému úřadu v České Skalici a Náchodě, Městské policii z České Skalice za regulaci dopravy pro bezpečný přejezd silnice. Za finanční pomoc městu Česká Skalice a MUDr. Skovajsovi. Dále nás materiálně podpořili: Pivovar Primátor, Vecom, Teleflex, Rubena Náchod, B-Braun, Delfi Dolní Štěpanice, Convatec, AUTO-AKU Náchod, Kooperativa, za věcné dary pro soutěžící děkujeme též obětavému soutěžícímu Jaroslavu Jurovi z Vyškova a dalším anonymním dárcům, od nichž opakovaně prostřednictvím Sdružení ZP z České Skalice dostáváme ceny a občerstvení pro soutěžící.

Zachovejte nám prosím přízeň a na shledanou v příštím roce.

Za Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod

Miroslav Čiháček