Nad konferencí převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Aktivně byli zastoupeni přednášející z pěti zemí, předneseno bylo 13 referátů. Netradiční bylo, že mezi přednesenými referáty byly i pohledy na díla Čapků z pohledu přírodních věd, jak se projevily v Krakatitu, Továrně na Absolutno, R.U.R. a dalších. Zlatým hřebem úvodu druhého bloku přednášek bylo překvapení v podobě křtu obrazového kalendáře Josef Čapek 2023.

Součástí tohoto Čapkovského svátku byl večerní Čapkoncert ve Filharmonii Hradec Králové, kterému předcházela slavnostní vernisáž výstavy Politické kresby Josefa Čapka 1933 až 1938. Na tuto „komorní“ část navázal druhý den poznávacím zájezdem v kraji, který zde zrozené budoucí světoznámé rodáky primárně formoval.

Členové Stráže obrany státu Náchod se účastnili vojenských ukázek v Rychnově nad Kněžnou.
FOTO: Členové Stráže obrany státu Náchod se účastnili vojenských ukázek

První byla zastávka v Hronově, kde po uvítání starostou města Petrem Koletou byli účastníci zájezdu Dr. Zdeňkem Zahradníkem seznámeni s historií Papírny a její vazbou na dětství Čapků. Další zastávka byla ve mlýně Dřevíček, kde se účastníci seznámili s mlýnskou technologií odpovídající té, kterou děti Čapkovy viděly v Hronově u dědy Karla Novotného. Třetím zastavením bylo Muzeum Bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Následovala prohlídka vily Antonína Čapka v Úpici, tamní muzeum a v kostele obraz sv. Jakuba st. od Petra Brandla, který sehrál svou roli v orientaci Josefa. V podvečer končil zájezd opět v Hradci Králové, kde se spokojení účastníci zájezdu, nešetřícími chválou a uznáním, rozjeli ke svým domovům. 

Josef Zima, Komité Čapek Hronov