Oprava silnice začala v polovině dubna letošního roku. Jedná se o úsek uličního prostoru silnice II. třídy ulice Náchodská, od Železňáku až po křižovatku u drogerie TETA v Hronově.

Stavba II/303 Velké Poříčí - Hronov, 1. etapa představuje rozsáhlou rekonstrukci havarijní komunikace včetně mostu, kanalizace a propustků za 84 mil. Kč.  Součástí rekonstrukce komunikace je také společná výstavba dešťové kanalizace a výstavba a rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení a souvisejících objektů. Stavba se nachází v intravilánu městyse Velké Poříčí a města Hronov  a má značný vliv na okolní zástavbu, obyvatele a provoz po silnici II/303. Stavba je realizována za úplné uzavírky, ale aby byla zajištěna dopravní obslužnost a přístup k nemovitostem, tak je rozdělena na několik úseků. Provoz pro místní občany je veden po místních komunikacích a objížďkou po silnici III. třídy přes Velké Poříčí.

Stavba je celkem 2,4 km dlouhá. Začátek je u čerpací stanice ve Velkém Poříčí a pokračuje až po křižovatku se silnicí II/567 směrem na Zbečník. Je rozdělena na 3 úseky. Letos byly zhotoveny 2 úseky, ve Velkém Poříčí a v Hronově v celkové délce 1,3 km.  Třetí úsek komunikace II/303 v délce 1,0 km v průtahu části Hronova a Velkého Poříčí bude realizován příští rok.

Předmětem projektové dokumentace je i 500 m dlouhý úsek za odbočkou na Velké Poříčí po čerpací stanici. V tomto úseku se ale bude napojovat budoucí přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. Stavbu plánujeme realizovat v letech 2023-2026. Proto původně navrhovaná celková rekonstrukce tohoto úseku za více než 8 milionů byla ze stavby vyjmuta, protože by při napojení silnice II/303 došlo k znehodnocení značné části této investice. Nicméně tento úsek vykazoval poměrně hluboké vyjeté koleje. Dopravní inspektorát a starosta města Velkého Poříčí požadovali zajistit opravu i tohoto úseku. Proto byla akreditovanou laboratoří provedena diagnostika - skladba vrstev a rozbor asfaltových směsí pro zjištění, která vrstva je plastická a způsobuje „vymačkávání“ asfaltových vrstev. Podle výsledků se jedná o prostřední vrstvu, ale z důvodu účelně vynaložených prostředků byl letos proveden pouze první krok - odfrézování nerovností, aby se v kolejích v zimních měsících nedržela voda a nehrozilo namrzání, aquaplaning a následně nehody. V příštím roce provedeme uzavření povrchu vozovky vhodným krytem.

Omlouváme se všem za dopravní komplikace při stavbě a omezení provozu, ale věříme, že celkové dokončení stavby převáží tato omezení a přispěje ke zlepšení dopravy.

V dalších letech bude provedena rekonstrukce mostu a úseku II/303 za náměstím v Hronově. Zároveň je v plánu pokračovat v přípravě projektu přeložky II/303 města Hronov, která odvede tranzitní dopravu mimo centrum města.

Ing. Jiří Koutník, Udržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.