Během několika festivalových dnů se v Neerpeltu sešlo okolo 1600 mladých talentů z celé Evropy. Evropský hudební festival si přeje být místem setkání mládeže z odlišných kultur, kde se mohou potkat a ocenit jeden druhého prostřednictvím hudby. V soutěži zasedá uznávaná mezinárodní porota.

Do Belgie se vydal i Dětský pěvecký sbor Červánek z Červeného Kostelce. Sbormistryně paní Kubečková musela nejprve poslat životopis sboru, videonahrávku i audionahrávku, fotografie. Na základě těchto materiálů si komise vybírá. Následovaly další kroky, jako například poslat přihlášku, nebo notový materiál všech skladeb, které se budou na soutěži zpívat. To znamená, že při produkci porota sleduje v notovém materiálu, jestli to, co slyší, odpovídá notovému zápisu.

Náchodská divadelní scéna chystá premiéru komedie "Strýček Harry".
FOTO: „Strýček Harry“. Náchodská divadelní scéna chystá premiéru nové komedie

V naší kategorii musel repertoár zahrnovat českou lidovou píseň bez doprovodu klavíru, také jsme se museli naučit zcela novou povinnou píseň v anglickém jazyce, dále byla předepsána jedna skladba z období klasicismu, baroka a soudobá hudba českého skladatele. Provedení našeho soutěžního programu bylo těžké, sborům nebyla záměrně dána možnost akustické zkoušky. Soutěžili jsme v sobotu 30. dubna v kostele sv. Mikuláše v Neerpeltu.

Před vyhlášením výsledků prošli všichni účastníci soutěže v průvodu městem až ke sportovní hale. Je to krásné městečko, čisté a plné zeleně, lidé jsou tu milí a nadšení touto událostí. Mnoho místních lidí vyšlo na balkóny nebo před své domy a mávalo.

Vyhlášení výsledků soutěže bylo velkolepé, v hledišti nás bylo kolem 1500 lidí. Na jevišti hrál obrovský dechový orchestr se světelnými efekty. Podívaná to tedy byla.

Mezinárodní porota byla sestavena ze 7 profesorů hudby z různých zemí, udělovala sborům první a druhé ceny a čestná uznání. Náš sbor získal první cenu a slovní ohodnocení našich dětí "Váš sbor má ohromný potenciál".

Chválen byl i nedělní koncert v lidových krojích se sólovými vystoupeními Kačky Pozděnové a Adélky Olbortové. Obě sklidily veliký potlesk. Belgickým posluchačům se na našem sboru moc líbily kroje. Červené šaty a též lidový kroj podkrkonošský.

Česká vlajka. Ilustrační snímek.
Jarní úvaha. Kde zůstala hrdost na naše dějiny, na svůj národ, svou zem?

Při cestě do Belgie Červánek navštívil katedrálu v Kolíně nad Rýnem. „Krása, mám vždy před těmito monumentálními díly architektury ohromnou úctu. A i to, že si můžeme s dětmi v takové katedrále zazpívat. Vždy se snažím, aby sbor i něco viděl, slyšel i z jiných oblastí kultury a umění,“ říká sbormistryně paní Kubečková a dodává: „Co nám takový zájezd a mezinárodní soutěž v cizině dává? Dává nám velmi mnoho cenného do našich životů. Děti se musí o sebe umět postarat samy, naučí se vzájemně si pomáhat, mají zodpovědnost za sbor jako celek, naučí se orientovat v cizím prostředí, procvičí si jazykové schopnosti.

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří se podíleli a účastnili zájezdu našeho dětského pěveckého sboru, našemu městu za finanční podporu a děkujeme sponzorům. Především bychom rádi poděkovali sbormistryni paní Kubečkové za vynikající práci s dětmi, která přináší ocenění dětem na mezinárodní úrovni.

Dětský pěvecký sbor Červánek přibírá do sboru nové zpěváčky od 5 do 12 let. Mohou přijít na zápis do hlavní budovy ZUŠ v Červeném Kostelci 20. června 2022, nebo 21. 24. června od 16 hodin do zkušebny sboru naproti zdravotnímu středisku.

Za výbor spolku Lucie Hanušová