Svá dokumentaristická zpracování pamětnických příběhů představilo šest týmů. Tým ze ZŠ Červený Kostelec pro nás objevil životní příběh Jana Stieranda, který byl německého původu a měl být v roce 1945 odsunut z Československa. Tým ze ZŠ Česká Skalice nám představil pana Ladislava Havrdu pamětníka událostí roku 1968. Cenu Jana Evangelisty Purkyně získala za svou celoživotní práci mikrobioložka Renata Štěpánková a její příběh nám představil tým ze ZŠ Velkého Poříčí. Tým ze ZŠ Hronov zmapoval dramatické události v Horním Kostelci, kde roku 1942 rodina Antonína Burdycha poskytla poslední úkryt radiotelegrafistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi, který byl v té době členem paravýsadku, který měl na svědomí atentát na Reinharda Heydricha. Tým ze základní umělecké školy v Polici nad Metují si vybral světoznámého malíře a grafika Jiřího Samka, jehož celoživotní prací je „hlubotisk z lina“. Poslední tým ze ZŠ Machova nám představil příběh Jiřího Kristy, který se aktivně zapojil do událostí a dění v roce 1989. V Bezděkově založil OF se stejně smýšlejícími občany obce. Stal se mluvčím a plný nadšení se vrhl do politického dění. Všem žákům velice děkujeme za jejich zapojení do projektu. 

Všem žákům velice děkujeme za jejich zapojení do projektu.

Na žákovské výstupy se můžete podívat na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/nachodsko/nachodsko-2020-2021/

Monika Šrůtková, koordinátorka projektu

Mezinárodní den archeologie. Ilustrační snímek.
Mezinárodní den archeologie se letos zaměří na stravování pravěkých lidí