V rozsáhlé budově proto byly umístěny dva celní úřady, čekárny pro cestující, dopravní úřad i konferenční sál. V kolejišti před severně orientovaným peronem se vystřídaly od otevření trati po dnešek parní, elektrické, dieselelektrické i motorové lokomotivy a motoráčky. Zajímavostí je, že přímo v nádražní budově sídlí divadelní soubor místních ochotníků. Ještě prozradíme, že v soutěži o titul Nejkrásnější nádraží České republiky 2018 získala tato železniční stanice bronz a zvláštní ocenění za zdařilou rekonstrukci objektu, železniční muzeum a za obětavou péči personálu o stanici a její okolí.

Už víte? Hlasovat můžete v anketě.