Jemu a dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B věnovala Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova 7. července letošního roku první sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v Královéhradeckém kraji.

Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny před školu na Bohdašíně, kde žili před popravou v červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka s vysílačkou Libuší. Další kameny připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých Končinách – právě tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2. července 1942, tedy pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém lese nedaleko Trnové u Pardubic.

U památníku nedaleko domu na Končinách tak byl v neděli odhalen nejen Kámen zmizelých na památku radisty Jiřího Potůčka, ale také další čtyři pro Miladu Burdychovou a jejího manžela Antonína, dále pro Antonína Burdycha staršího a jeho manželku Josefu. Všichni byli za pomoc Jiřímu Potůčkovi v roce 1942 popraveni.

Záštitu nad položením prvních sokolských Kamenů zmizelých na území kraje převzala Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Ta také kameny 7. července slavnostně odhalila spolu s Věnkem Baudyšem (v roce 1942 mu bylo 11 let), synem popravené Zdeňky Satranové a Antonínem Burdychem, synem popravených manželů Milady a Antonína Burdychových (v roce 1942 mu bylo osm let).

Dalšími významnými hosty, kteří přijeli uctít památku obětí sokolské odbojové skupiny S 21 B, byli například generál Petr Pavel, dále poslanec Parlamentu České republiky Pavel Bělobrádek a delegace z obce Břasy na Rokycansku, kde Jiří Potůček vyrůstal. Přitomni byli i zástupci Univezity obrany, zástupci Československé obce legionářské, Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň, skauti, představitelé města Červený Kostelec, potomci popravených, pamětníci tragických událostí v roce 1942 a více než stovka dalších účastníků.

Kameny zmizelých (Stolperstaine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Připomínají výhradně oběti nacistické perzekuce, a to nejen židovského původu. Od roku 1992 se umisťují zpravidla před domy, kde popravení nebo umučení naposledy bydleli; jeden kámen je vždy věnován jedné konkrétní osobě.