Jemu a dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B věnovala Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova 7. července letošního roku první sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v Královéhradeckém kraji.

Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny před školu na Bohdašíně, kde žili před popravou v červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka s vysílačkou Libuší. Další kameny připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých Končinách – právě tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2. července 1942, tedy pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém lese nedaleko Trnové u Pardubic.

U památníku nedaleko domu na Končinách tak byl v neděli odhalen nejen Kámen zmizelých na památku radisty Jiřího Potůčka, ale také další čtyři pro Miladu Burdychovou a jejího manžela Antonína, dále pro Antonína Burdycha staršího a jeho manželku Josefu. Všichni byli za pomoc Jiřímu Potůčkovi v roce 1942 popraveni.

Na Bohdašíně a Končinách se konalo pietní setkání.
Kameny zmizelých připomínají hrdiny odboje

Záštitu nad položením prvních sokolských Kamenů zmizelých na území kraje převzala Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Ta také kameny 7. července slavnostně odhalila spolu s Věnkem Baudyšem (v roce 1942 mu bylo 11 let), synem popravené Zdeňky Satranové a Antonínem Burdychem, synem popravených manželů Milady a Antonína Burdychových (v roce 1942 mu bylo osm let).

Dalšími významnými hosty, kteří přijeli uctít památku obětí sokolské odbojové skupiny S 21 B, byli například generál Petr Pavel, dále poslanec Parlamentu České republiky Pavel Bělobrádek a delegace z obce Břasy na Rokycansku, kde Jiří Potůček vyrůstal. Přitomni byli i zástupci Univezity obrany, zástupci Československé obce legionářské, Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň, skauti, představitelé města Červený Kostelec, potomci popravených, pamětníci tragických událostí v roce 1942 a více než stovka dalších účastníků.

Kameny zmizelých (Stolperstaine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Připomínají výhradně oběti nacistické perzekuce, a to nejen židovského původu. Od roku 1992 se umisťují zpravidla před domy, kde popravení nebo umučení naposledy bydleli; jeden kámen je vždy věnován jedné konkrétní osobě.

Na Bohdašíně a Končinách se konalo pietní setkání.
Na Bohdašíně a Končinách se konala pietní setkání