Jsme organizace Péče o duševní zdraví. V Náchodě působíme od roku 2009 a od loňského června poskytujeme služby centra duševního zdraví. 

Náš tým tvoří zdravotníci, sociální pracovníci i peer konzultanti a všichni jezdí za klienty domů nebo na jiné domluvené místo. Díky tomu klienty podporujeme rychle, efektivně a můžeme včas reagovat na jejich potřeby, a tak například předcházet někdy zbytečným hospitalizacím. 

Nejčastěji podporujeme klienty při:  

·         zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě, 

·         zajištění psychiatrické péče, nastavení medikace a terapeutického plánu, 

·         jednání na úřadech, 

·         finančním hospodaření, 

·         nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, 

·         řešení krizových situací, jako je ztráta zaměstnání či bydlení aj., 

·         aktivním trávení volného času a získávání společenských kontaktů.   

Sídlíme na adrese: Tyršova 59, Náchod, máme také detašované pracoviště v Broumově: Dělnické domy 78, Broumov. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte koordinátora vstupu do služeb Bc. Karla Maněnu: karel.manena@pdz.cz nebo 773 747 147.

Přijít můžete i osobně v kontaktní den: pro pracoviště Náchod STŘEDA 12,30 – 15,30 hodin, pro pracoviště Broumov: ČTVRTEK od 12:30 do 15:30. Naše služby jsou bezplatné a jsou určeny pro obyvatele okresu Náchod starší 16 let, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění, jako je schizofrenie, bipolární poruchy aj. Podporujeme také rodiny klientů. Více informací na www.pdz.cz. Momentálně hledáme i nové kolegy na pozici psycholog ve zdravotnictví nebo sociální pracovník.