Velmi si vážíme důvěry našich partnerů a spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu jsme v říjnu provedli dotazníkové šetření mezi ubytovateli, zástupci turistických atraktivit a informačních center našeho regionu, abychom zjistili, jak se jarní omezení provozu promítla do výsledků letošní sezóny a jaké jsou jejich výhledy do budoucna. Z šetření vyplynulo, že většina respondentů má obavy z dopadů druhé vlny, které budou mít zásadní vliv na jejich rozpočty. Dobrou zprávou je, že jedna pětina dotazovaných považuje výsledky letošní sezóny za stejné jako v předchozích letech či dokonce lepší. Výsledky hodnocení dále poukazují na nedostatečnou státní podporu. Jednotlivé subjekty by uvítali i větší podporu místních samospráv a cílený marketing destinačního managementu. 

Podzim v Kladském pomezí.Zdroj: archiv Kladského pomezíNa základě výsledků šetření nyní připravujeme plány na nejbližší měsíce. Chceme být schopni nabídnout marketingové možnosti pro ty, kteří věří v restart cestovního ruchu a uvědomují si, že investice do cestovního ruchu jsou v této době ještě více potřebné a důležité než kdykoli dříve. Zároveň chceme pomoci i těm, kteří budou nuceni své marketingové výdaje omezit. Akční plán, rozpočet a nabídka služeb Kladského pomezí na rok 2021 bude představena na valné hromadě 8. prosince 2020.

V současné době také pracujeme na marketingové strategii regionu Kladské pomezí do roku 2025. Je pro nás velkou ctí, že se na její přípravě podílí Nora Dolanská, která má bohaté zkušenosti napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí. V září proběhlo první projednávání dokumentu, další je naplánováno na přelom roku. V prvním pololetí příštího roku bude strategie schválena.

Pěchotní srub Jeřáb je součástí nedokončené dělostřelecké tvrze Dobrošov.
Vycházkou okolo Dobrošova. Narazíte na řopíky i pěchotní sruby

Pro potřeby našich partnerů i široké veřejnosti jsme na našich webových stránkách vytvořili novou kategorii (https://kladskepomezi.cz/cs/file/index/21), kde je umístěn přehled aktuálně dostupných státních podpor, kontakt na bezplatnou on-line poradnu i odkaz na oficiální Covid Portál. 

Pevně věříme, že společně tuto situaci zvládneme!

Markéta Tomanová