Letošní rok byl ve znamení dvou hlavních aktivit, elektroinstalace a protipěchotní překážky. Jarní měsíce strávili členové sdružení rekonstrukcí omítek ve spodním patře, na kterou plynule navazovala druhá parta, která montovala nové trvalé rozvody elektroinstalace. Do léta se podařilo zprovoznit trvalé rozvody s osvětlením v celé levé části spodního patra až ke schodišti.

Červenokostelecký soubor Hadářek.
FOTO: Nucená roční pauza červenokostelecký soubor Hadářek nezastavila

Velice úspěšná byla i tradiční akce pro veřejnost „Stůj, nebo střelím“, při které si mohli návštěvníci kromě komentovaných prohlídek objektu též vystřelit pod dohledem zbrojíře ze vzduchovky. Na děti čekal skákací hrad, pískoviště a další aktivity. Jsme rádi z úspěchu této akce, ve které chceme v dalších letech pokračovat.

Ve druhé polovině roku se těžiště prací přesunulo před objekt na výstavbu protipěchotní překážky. Protipěchotní kolíky vlastní výroby bylo třeba nejdříve patřičně ošetřit proti rzi několika nátěry a následně pracně zakopat. Pokračovalo se pokládkou textilie a zasypání štěrkem. Uvnitř objektu se podařilo na podzim ještě zavést dočasné rozvody osvětlení i do doposud neopravované pravé části spodního patra, aby bylo možné definitivně skoncovat s prodlužovačkami a přenosným osvětlením.

Druhý ročník Lezečkiády - lezeckých dětských závodů.
FOTO: Lezečkiáda v Náchodě. Nadšené děti závodily na lezecké stěně

V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukci spodního patra, chystáme se dokončit protipěchotní překážku a na letní akci pro veřejnost chystáme ještě jedno překvapení, které zůstane zatím tajemstvím. Těšíme se na vás každý poslední víkend v měsíci od března do října.

Jan Vachtl