V areálu Malých lázní návštěvníci vyslechli nevšední historky ze života náchodských pašeráků. Poté se přesunuli na most přes řeku Metuji, kde se dozvěděli o vzniku jejího názvu, a pokračovali ulicí Promenádní k areálu starých lázní. Tam je čekaly zajímavé příběhy z historie zdejšího lázeňství, zájemci mohli nahlédnout také do Muzea lázeňství v Jiráskové statku. Po krátké prohlídce se skupina vydala na zpáteční cestu se zastávkami u fotbalového stadionu, běloveského mlýna a hasičské zbrojnice. Po téměř dvouhodinovém putování byla procházka zakončena opět v areálu Malých lázní.

Všem zúčastněným děkujeme za aktivní účast a pohodovou přátelskou atmosféru. Vzhledem k velkému zájmu se můžete na komentované procházky těšit i v budoucnu. 

Městské informační centrum Náchod