Autorka experimentuje s médiem kresby. Poznávacím znakem její tvorby je práce s třpytivými či metalickými gelovými propiskami, které kombinuje s klasickou tužkou, ruční výšivkou či tavicí pistolí nebo neonem. Díla představují její osobní výpověď. Zobrazuje převážně sama sebe, vlastní tělo, ruce tvář, svoje sny, zážitky či smíšené pocity ze současného stavu věcí. Zpětně však čerpá třeba i ze svého pobytu v Africe a tamního umění. Zajímá ji antropologie, sociologie a problematika komunikace a odcizení člověka v dnešním virtuálním světě. Proto obraz často propojuje s textem, ať už jsou to útržky z SMS zpráv, písňových textů, reklam, nebo v případě výstavy v Nole otázky, které si kladou hrdinové amerického filmu C'mon C'mon (2021). Samotný název výstavy What a heartfelt symphony this whole experience is… (Tento zážitek je jednou velkou procítěnou symfonií…) je výňatkem z recenze tohoto snímku od Jasona Adamse. V přenesení na téma prezentovaného souboru děl může znamenat, že život je především pozoruhodným zážitkem, cestou, na níž se neustále učíme a v každé její fázi hledáme odpovědi na určité otázky v souvislosti s tím, jak se vyvíjí svět i my sami jako osobnosti.

Vilém Veverka
Předehra festivalu Za poklady Broumovska přivítá V. Veverku a V. Cibulkovou

Veronika Gabrielová vystudovala ateliér kresby Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse na Akademii výtvarných umění v Praze. Krátce před absolutoriem (2018) pobývala na stáži v Jižní Korei. Vystavuje v předních českých galeriích i v zahraničí. Na své náchodské výstavě představí své nejnovější práce, které vznikaly od konce roku 2021 do současnosti. Galerie Nola srdečně zve všechny příznivce umění na „aprílovou“ vernisáž, která se uskuteční 1. dubna v 17:00 hodin. Výstava potrvá do 29. dubna. 

Judita Kožíšková