Dalším milníkem, který se plně vztahuje k moderní době, je nedávné zřízení internetových stránek www.vcelarijaromer.cz, které byly nedávno představeny. Stránky slouží jak pro členy, k jejich informování o dění v organizaci a především různých důležitých termínech v chovu včel, tak i pro veřejnost, která se zde může dozvědět různé zajímavosti a do budoucna také to, kde si koupit med od místního včelaře..

ZO ČSV v Jaroměři je největším včelařským spolkem okresu Náchod. Celkem včelaři na Jaroměřsku, na území ohraničeném obcemi Hustířany, Brod nad Labem, Dolany a Jasenná, letos zazimují 1379 včelstev, což je nejvíce za posledních sedm let. Na Jaroměřsku tedy včely neubývají! Počet včelařů ve spolku se stabilizoval kolem 100. Průměrný věk včelařů v ČR je stále vysoký, přes 60 let, přesto i v Jaroměři každý rok přichází několik nových včelařů ve středním věku, a co je zajímavé, včelařit začínají i ženy.

Letošní rok nebyl z hlediska produkce medu tím nejlepším, kdy zejména snůška tzv. tmavého medovicového medu, lidově zvaného lesní, byla kvůli chladnějšímu a deštivému počasí téměř mizivá a také výnos jarního světlého květového medu, který je však svou kvalitou stejně cenný jako tmavý, byl lokálně velmi odlišný. Přesto si mohou lidé v okolí Jaroměře najít svého včelaře, od kterého mohou odebírat tuto cennou potravinu. Nákup místního medu je totiž to nejlepší, co se dá udělat pro přírodu. Jednak spotřebitel přesně ví, od koho med kupuje a z jakého konkrétního místa. Může si za lžičkou medu představit konkrétního včelaře. A navíc tak lidé podporují chov včel v místě svého bydliště, což je velmi důležité pro přírodní biodiverzitu.

Václav Jirka, předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř