Veřejná sbírka pro Ukrajinu v Náchodě.Veřejná sbírka pro Ukrajinu v Náchodě.Zdroj: archiv MěÚ NáchodVedle konkrétní pomoci se zajištěním ubytování, školní docházky a metodického vedení se snaží celá řada lidí (dobrovolných hasičů, pracovníků odboru sociálních věcí, školství, krizového řízení a dalších) dnes a denně pomáhat se zapojením uprchlíků do běžného života v Náchodě.

Neprodleně byla vyhlášena humanitární sbírka, která byla v prvních týdnech konfliktu směřována především přímo na Ukrajinu, tento týden odjela díky obětavé pomoci pana Aleše Kuchaře a jeho týmu z firmy Darré Náchod v koordinaci s Regionálním ukrajinským spolkem ve východních Čechách poslední várka věcí na hranice CZ-PL.

Do pátku 25. března zajišťují sběr materiální pomoci dobrovolní hasiči v hasičské zbrojnici v Raisově ulici (PÁ 14–16 hodin).

Děkujeme všem Náchoďákům, kteří se podíleli a nadále pomáhají potřebným uprchlíkům v nelehké situaci. Protože pomoc bude ještě dlouhou dobu zapotřebí, chceme v tuto chvíli apelovat především na možnost přispět FINANČNĚ formou veřejné sbírky zřízené městem Náchod.

Od začátku března, kdy byl transparentní účet města Náchoda č. 304632808/0300 na pomoc Ukrajině zřízen, se podařilo shromáždit od dárců bezmála 170 tisíc korun! Město Náchod - transparentní účet - sbírka na pomoc Ukrajině

Za zmínku stojí např. výtěžek během koncertu pořádaným městem Náchod pro Ukrajinu na Masarykově náměstí 11. března, kdy bylo vybráno formou pokladniček více než 20 tis. korun (všichni účinkující vystupovali bez nároku na odměnu, za to jim patří velké poděkování!). Částkou 100 tis. korun podpořila sbírku mimo jiné i náchodská firma ATAS elektromotory, a.s.. Svou nesmírnou váhu má však každá stokoruna od jednotlivých dárců! V celkovém součtu nám právě tyto finanční prostředky umožňují cíleně pomáhat ukrajinským občanům přicházejícím z válkou zasažených oblastí přímo do Náchoda.

Prosíme, přispívejte na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny nyní finančně formou veřejné sbírky města Náchoda. Děkujeme, že pomáháte!

Nina Adlof, tisková mluvčí města Náchod