Celodenní program bude plný aktivit pro děti se zaměřením na stravování pravěkých lidí. Zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku na mamuta nebo výrobu obilné placky od mletí obilí mezi kameny, přes namíchání směsi až po samotné upečení placky.

Návštěvníci se mohou těšit i na cyklus přednášek a komentované prohlídky na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu v Náchodě v Hurdálkově ulici.

Vstupné zdarma!

Program přednášek a komentovaných prohlídek:

10:00 – Komentovaná prohlídka na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu s muzejním archeologem Mgr. Janem Košťálem – sraz na místě v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír

11:00 – Přednáška ZAV v trase obchvatu Jaroměře (přednášející: Mgr. Sylva Tichá Bambasová a Mgr. Jan Košťál) – přednáškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě

13:00 – Přednáška “Jak jsme jedli vtipnou kaši” (přednášející: Mgr. Marcela Horáková) – rekonstrukce stravy našich předků na základě studia lidské kostry, zvířecích koster, dobových pramenů a analýzou nádob a nádobí – přednáškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě

14:00 – Komentovaná prohlídka na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu s muzejním archeologem Mgr. Janem Košťálem – sraz na místě v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír

Akce se uskuteční ve spolupráci s MAS Stolové hory.

Andrea Kösslerová, Muzeum Náchodska