Již po třinácté přivítá barokní klášter Broumov účastníky mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let Broumovská klávesa. Soutěž je určena pro čtyři věkové kategorie, pro každou z nich je jednokolová. K online registraci se mohou mladí klavíristé přihlásit na úvodní straně webu www.broumovskaklavesa.cz. Soutěž zachovala stejnou výši registračního poplatku jako v minulých letech. Zvýhodněný soutěžní poplatek je 990 korun pro přihlášky podané do 3. dubna, přihlášky podané po tomto datu vyjdou účastníky na 1290 korun.

Starosta Broumova pozval partnery a kulturní aktéry z česko-polského příhraničí ke slavnostnímu kulatému stolu.
Starosta Broumova pozval partnery a kulturní aktéry z česko-polského příhraničí

„Srdečně zvu všechny mladé pianisty, jejich pedagogy i rodiče na 13. ročník Broumovské klávesy. Letos se vracíme ke květnovému termínu, jinak se na propozicích nic nemění, a to včetně soutěžních poplatků, které jsme se navzdory všeobecné inflaci rozhodli nezvyšovat. Budeme se na vás v rozkvetlém Broumově moc těšit!“ uvedl umělecký ředitel soutěže, pianista Ivo Kahánek, jenž je zároveň členem odborné poroty. Vedle něj zasednou v porotě významní čeští klavíristé a představitelé předních hudebních institucí. Předsedou poroty bude intendant Akademie klasické hudby a Mezinárodního festivalu Dvořákova Praha Jan Simon, generální ředitel České filharmonie David Mareček, vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře Milan Langer a Eliška Novotná, profesorka Fakulty umění Ostravské univerzity. Ze zahraničních porotců přivítá soutěž polského pianistu a pedagoga vysoké hudební školy v Krakově Mariana Sobulu.

„Také letošní 13. ročník přinese několik koncertních příležitostí pro laureáty soutěže, v loňském roce například vystoupila vítězka 1. kategorie Klára Gibišová společně s Ivo Kahánkem v rámci slavnostního koncertu na Broumovských diskusích,“ říká za organizátory manažerka Broumovské klávesy Tereza Kramplová. Vítězové čtyř kategorií, rozdělených dle věku, získávají finanční odměny, ale především možnost vystoupit živě před publikem ať už je to na Gala koncertu na polské ambasádě bezprostředně po soutěži, či na tradičním Slavnostním koncertu laureátů v pražském Rudolfinu na podzim 2023. Kromě toho mohou laureáti zažít vystoupení v sezónách vybraných regionálních symfonických orchestrů.

Malé lázně v Náchodě-Bělovsi.
Nevíte, kam na výlet? Vydejte se na zimní procházky Kladským pomezím

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Jejím cílem je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí. V posledních pěti letech se soutěže účastnilo přes 270 soutěžících z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Vietnamu a Ukrajiny.

Michaela Plchová