V sobotu 21. května od 19 do 22 hodin bude možné v areálu klášter Broumov navštívit několik míst a užít si jejich neobvyklou večerní atmosféru. Zpřístupněny budou tyto prostory:

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. VOJTĚCHA – Prohlídka zdobeného kostela s bohatou historií, který je součástí komplexu benediktínského kláštera ve vás zanechá nádherou vzpomínku po dlouhá léta.

SKRIPTORIUM – Interaktivní prohlídka bývalé písárny vás zábavnou formou vtáhne do čtyřech základních mnišských profesí podílejících se v klášteře v dobách středověku na výrobě kopií knih.

DĚTSKÁ GALERIE LAPIDÁRIUM – V prostoru galerie je k vidění interaktivní výstava slovenské umělkyně Ołgy Paštékové. Ołga Paštéková pracuje ve své tvorbě s našimi představami, předsudky i mýty. Věnuje se také tématům ze současné environmentální politiky a všímá si měnícího se životního prostředí. Její výstava v dětské galerii reflektuje vliv lidí na proměnu krajiny a přírody, jejich vzájemnou synergii i střet. V rámci Muzejní noci proběhne od 18 hodin výtvarná dílna s Ołgou Paštékovou, na niž je nutné se předem přihlásit prostřednictvím emailu: ma@klasterbroumov.cz

GALERIE DŮM – možnost večerní prohlídky výstavy současného umění, autorky Markéty Hlinovské, která patří mezi nejvýraznější absolventy ateliéru prof. Jiřího Lindovského na pražské AVU. Její práce mají od počátku experimentální a přesahující charakter, jenž má svůj předpoklad v dalších důležitých osudových zájmech autorky, patří mezi ně především literatura a divadlo.

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA s VÝSTAVOU – V rozsáhlé klášterní zahradě s nočním osvětlením si můžete prohlédnout výstavu dvou uměleckých sochařů Kryštofa Kaplana a Petra Šťastného, kteří se zabývají současným uměním. Přitom je možné si jen tak odpočinout pod památným klášterním dubem, který byl vysazen na počest Františka Josefa s Alžbětou Bavorskou (známou jako bavorskou princeznou Sissi) a pozorovat večerní klášter.

V každé části programu bude návštěvníkům k dispozici lektor či průvodce. Do jednotlivých prostor bude možné chodit volně, bez předchozího objednání. Vstupné je dobrovolné. Více informací na: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165. Přehled jednotlivých Muzejních nocí je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz v sekci Přihlášená muzea a jejich akce.

Michaela Plchová
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov