Tradiční Mezinárodní den archeologie se v letošním roce uskuteční od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě. Program bude rozdělen mezi Broučkův dům (čp. 18), Starou radnici (čp. 1) a Park osobností. Skládat se bude z tematických aktivit a přednášek s odborníky na danou problematiku. Na své si tak přijdou děti i dospělí.

V Broučkově domě si budete moct vyzkoušet výrobu germánské keramiky, předení a psaní na voskové destičky. Zkusíte si také složit mozaiku, obléct se do dobového oděvu nebo si vyrobíte římskou cestovní hru.

V přednáškovém sále ve Staré radnici proběhnou dvě přednášky. Od 11 hodin si můžete přijít poslechnout povídání Mgr. Mariany Polákové, Ph.D. na téma Imperium versus Barbaricum. Ve 14 hodin proběhne přednáška Mgr. Kristýny Urbanové s názvem Jak obléci pračlověka. U vstupu do budovy navíc budete moct ochutnat tradiční antické pokrmy.

V Parku osobností bude od 13 hodin probíhat komentovaná ukázka výzbroje a výstroje, kterou zajistí Mgr. Martin Týfa z Archeoparku Všestary. Kromě toho si budete moct vyzkoušet i výcvik římského legionáře.

Vstup na akci je zdarma, změna programu vyhrazena. Partnerem akce je město Náchod.

Medailonky přednášejících:

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.

Přednáška „Imperium versus Barbaricum“

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D. vystudovala magisterský obor historie – latinský jazyk a literatura a učitelství dějepisu a latiny pro střední školy a v roce 2016 získala doktorát na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru klasická filologie. V Muzeu Náchodska působí od roku 2009 a v průběhu let zastávala různé pozice od průvodce, přes správce pobočky, kurátora až po vedoucí sbírkového oddělení. Profesně se zabývá klasickou latinou (zejména obdobím pozdní republiky) a moderními dějinami se zaměřením na přelom 19. a 20. století.

Mgr. Kristýna Urbanová

Přednáška „Jak obléci pračlověka“

Mgr. Kristýna Urbanová vystudovala archeologii na Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala studijní pobyty v Dánsku, Německu a Polsku a zúčastnila se česko-uzbeckého projektu na lokalitě Džandavláttepa v jižním Uzbekistánu. Profesně se specializuje na dobu římskou, dobu stěhování národů a také na archeologický textil. Od roku 2008 přednáší o své specializaci na katedrách archeologie v ČR a také se věnuje praktickým experimentům.

Mgr. Martin Týfa

Komentovaná ukázka výzbroje a výstroje

Mgr. Martin Týfa je absolventem oboru archeologie Univerzity Hradec Králové. Od roku 2018 je pracovníkem Archeoparku pravěku Všestary, kde se specializuje na dobu římskou a dobu stěhování národů. Kromě témat římsko-barbarských konfrontací v archeologickém záznamu a souvisejících datech se zabývá experimentem na ověření římské vojenské výbavy (je autorem projektu Expedice Caligae) a popularizaci archeologie široké veřejnosti.

Tomáš Menec