K tomu, aby se taková velká akce mohla uskutečnit, bylo nutné obstarat vysokou finanční částku. A o tu jsme požádali hejtmanství Královéhradeckého kraje, a to již v loňském roce, jelikož příprava na toto vyšetření započala v roce 2023 a pokračovala i letos, kdy jsme odevzdali na Krajskou veterinární správu vzorky. Ty jsme měli ze všech základních organizací k vyšetření a netrpělivě jsme čekali na výsledky. Nervozita byla na místě, jelikož velmi blízko jedné z naší základní organizace byl mor včelího plodu zjištěn. Můžeme si již oddychnout. Byl nám doručen protokol o výsledku - negativní.

Zde je opět na místě poděkovat hejtmanství Královehradeckého kraje za aktivní podporu pro zabezpečení zdravého chovu včel v náchodském regionu.

No a jak to bývá, stává se malou tradicí, že včelaři Okresní organizace včelařů Náchod i v tomto roce vycestovali na opravdu zajímavý vzdělávací zájezd na jižní Moravu. A opětně za výrazné podpory schválením žádostí o dotaci hejtmanství Královéhradeckého kraje. Konkrétně do Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Byli jsme velmi mile přivítání pracovnicemi tohoto ústavu, a to Helenou Hutyrovou a Alenou Votavovou. Zde je nutno poděkovat i řediteli tohoto ústavu Janu Nedělníkovi, že nám ochotně vyšel vstříc.

V ústavu jsme se seznámili jednak s činností a výzkumem, ale hlavně s tím, jak si můžeme jako včelaři či ve spolupráci se zemědělskými hospodáři ve svém regionu vylepšit včelí pastvu, ale i pastvu pro další důležité opylovatele. Mezi ně patří čmeláci. A na chov těchto opylovatelů jsme se hodně těšili. O včelách již něco víme za dobu, co mnozí včelaříme, ale o čmelácích mnoho z nás znalosti nemá.

Byli jsme seznámení s výzkumem chovů čmeláků, jejich druzích. Hlavně nás zajímala oblast, jak se zakládají čmeláčí hnízda a jak probíhá jejich životní cyklus. Je nutno říci, že to není opravdu jednoduchá záležitost jak osadit čmelín čmeláky. Čeká zde mnoho chovatelských záležitostí, na které musí budoucí chovatel čmeláků včas reagovat. Kdo by se chtěl tomuto chovu věnovat, tak musí počítat s docela velkou finanční zátěží a budoucnost, že se vám čmeláčí královna po zimním spánku do čmelínu vrátí, je velmi nejistá. V každém případě, kdo se s námi tentokrát na vzdělávací zájezd nevydal, může litovat.

Poté jsme navštívili jedno ze vzdělávacích center Českého svazu včelařů, z. s. v Rosicích u Brna. Zde se nás ujal včelmistr Oldřich Veverka. Seznámil nás podrobně s historií tohoto střediska a také s akcemi, které se zde během roku odehrávají. Jednou ze zajímavosti bylo to, že nám byla ukázána v malém muzeu tohoto střediska replika vynálezu prvního medometu, který vynalezl Franz von Hruschka v roce 1865. Jelikož i zde si včelaři objednali ze zdejší šlechtitelské stanice otevřené matečníky, bylo nutno se ze střediska přesunout na včelnici a tyto matečníky odebrat.

Děkujeme také dopravci za příjemnou a bezpečnou dopravu.

Za Okresní organizaci Českého svazu včelařů, z. s. Náchod

předseda Jaromír Mareček